2 Driftstörningar
sv Swedish

Miljöfarlig verksamhet

Industrier, fordonstvättar, bergtäkter, lackerare, skjutbanor och avloppsreningsverk är några exempel på miljöfarliga verksamheter. Dessa verksamheter kan leda till utsläpp till vattendrag, sjöar, luft och mark och/eller leda till annan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöskyddsenheten har till uppgift är att kontrollera att dessa verksamheter följer lagstiftningen inom miljöområdet.

E-tjänster inom miljöområdet

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten