Fasadtvätt och blästring

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra, blästra eller renovera fasader, tak, broar eller andra konstruktioner? Här kan du läsa mer om vad som gäller för fasadtvätt och blästring.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Anmälningsplikt

Om du som fastighetsägare tänker tvätta eller blästra tak eller fasader som är större än 500 m2 är du skyldig i god tid (ca 6 veckor) innan du påbörjar arbetet lämna in en anmälan till miljöenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kunskapskrav

Även om arbetet inte omfattas av anmälningsplikt så är du som verksamhetsutövare alltid skyldig att beakta miljöbalkens hänsynsregler. Miljöbalken ställer krav på att du utför försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet blir gjort på rätt sätt.

Utsläpp till vatten

För att få släppa tvättvatten till avloppsnätet behöver du visa att föroreningshalten inte överskrider Alingsås kommuns varningsvärden. Kontakta miljöenheten för mer information.

Utsläpp till mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande får inte föroreningshalten i vattnet vara för hög, samma krav som för utsläpp till vatten gäller.

Ljudstörning och utsläpp till luft

Vid blästrings- samt tvättningsarbete uppstår buller.  Det är ditt ansvar att skydda omgivningen störningar på grund av t.ex buller och stoft eller vattenstänk från rengöringen.

E-tjänster

Här hittar du samtliga e-tjänster och blanketter inom området miljöfarliga verksamheter.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen