Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inköp och upphandling

Alingsås kommun välkomnar dig och ditt företag att delta i våra upphandlingar. Upphandlingsenheten ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunens inköpsarbete. Tillsammans med representanter från förvaltningarna genomför vi upphandlingar inom en mängd branscher i små som stora volymer. Upphandlingsenheten samordnar, effektiviserar och styr kommunens inköpsprocess i enlighet med gällande policy, riktlinjer och lagstiftning.

Upphandlingsenheten

NULL

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen