Inköp och upphandling

Alingsås kommun välkomnar dig och ditt företag att delta i våra upphandlingar. Upphandlingsenheten ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunens inköpsarbete. Tillsammans med representanter från förvaltningarna genomför vi upphandlingar inom en mängd branscher i små som stora volymer. Upphandlingsenheten samordnar, effektiviserar och styr kommunens inköpsprocess i enlighet med gällande policy, riktlinjer och lagstiftning.

Upphandlingsenheten

NULL

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomienheten