Lag om valfrihetssystem LOV

Här kan du som företagare läsa om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och även ansöka om att att utföra hemtjänst i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2024-03-14

Alingsås kommun tillämpar valfrihetssystem i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård, kan välja om Alingsås kommun eller ett privat företag ska utföra dina insatser. Syftet är att öka valfriheten för den enskilde kommuninvånaren.

Företagare som vill utföra hemtjänst

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. De personer som beviljas hemtjänst väljer själva vilken utförare de vill ha. Det är enkelt att när som helst byta till en annan utförare.

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Alingsås kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare. 

Ansökan

Du kan bli godkänd som utförare av:

  • hemtjänstinsatser i form av omsorg och service samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats (som utförs på uppdrag av kommunens legitimerade HSL-personal)

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande.

E-tjänster näringsliv och arbete

Kontakt

För frågor som rör förfrågningsunderlag, ansökningsprocess eller övriga frågor som rör socialtjänstlagen kopplat till LOV-uppdraget, kontakta socialt ansvarig samordnare (SAS) Dalia El Hamad.

För frågor som rör förfrågningsunderlag, ansökningsprocess eller övriga frågor som rör hälso- och sjukvårdslagen kopplat till LOV-uppdraget, kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lars Eriksson.

För frågor som rör ekonomi och avgifter kopplat till LOV-uppdraget, kontakta verksamhetscontroller Astor Ekdahl.

Se kontaktuppgifter till höger.

Upphandlingsenheten

NULL

Dalia El Hamad

NULL

SAS - socialt ansvarig samordnare, Kvalitetsenheten

Lars Eriksson

NULL

MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska , Kvalitetsenheten

Astor Ekdahl

NULL

Controller, Ekonomiavdelningen vård och omsorg