sv Swedish

Lag om valfrihetssystem LOV

Här kan du som företagare läsa om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och även ansöka om att att utföra hemtjänst i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2022-09-26

Alingsås kommun tillämpar valfrihetssystem i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård, kan välja om Alingsås kommun eller ett privat företag ska utföra dina insatser. Syftet är att öka valfriheten för den enskilde kommuninvånaren.

Företagare som vill utföra hemtjänst

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. De personer som beviljas hemtjänst väljer själva vilken utförare de vill ha. Det är enkelt att när som helst byta till en annan utförare.

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Alingsås kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare. 

Ansökan

Du kan bli godkänd som utförare av:

  • hemtjänstinsatser i form av omsorg och service samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats (som utförs på uppdrag av kommunens legitimerade HSL-personal)

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande.

E-tjänster näringsliv och arbete

Upphandlingsenheten

NULL

Kerstin Frost

NULL

SAS Socialt ansvarig samordnare, Kvalitetsenheten