Att lämna anbud

Texten uppdaterad 2020-05-07

För att bli leverantör till Alingsås kommun behöver du lämna anbud till oss i en upphandling. Vi vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar, bl a genom elektroniskt anbudsgivning.

En upphandling består av ett upphandlingsdokument (tidigare kallat förfrågningsunderlag). I upphandlingsdokumentet framgår kommunens behov, vilka krav som är obligatoriska att uppfylla, hur utvärdering av anbud kommer att ske, vilka avtalsvillkoren är och vilka uppgifter som anbudet ska innehålla.

Anbud ska lämnas elektroniskt i TendSign. Som ny användare i TendSign behöver du skapa ett användarnamn och lösenord. Det är kostnadsfritt att använda upphandlingsverktyget och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till verktyget och kan läsa upphandlingsdokument och lämna anbud.

Ta gärna del av vår checklista:

  • Läsa upphandlingsdokumentet noggrant.
  • Ta reda på när anbudet senast ska ha lämnats och hur lång tid anbudet ska gälla.
  • Ställ frågor via upphandlingsverktygets funktion för frågor och svar om det är något som du funderar på – under annonseringstiden syns det inte vilket företag som har ställt respektive fråga. Företagens frågor och våra svar publiceras så snart som möjligt för alla som valt att läsa upphandlingsdokumentet.
  • Lämna de uppgifter som efterfrågas, skicka inte med övrig information.
  • Skriv inga reservationer i anbudet, en reservation kan innebära att anbudet förkastas.

Upphandlingsenheten

NULL