1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Varför upphandling?

Texten uppdaterad 2020-04-30

Alingsås kommun ska följa lagarna om upphandling, i första hand Lagen om offentlig upphandling LOU, men även lagen om upphandling för försörjningssektorerna (LUF), Lagen om valfrihetssystem (LOV) och  lagen om upphandling av tjänstekoncessioner (LUK).

Upphandlingslagarna reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till bästa möjliga kostnad.

Interna genvägar

Att lämna anbud

Upphandlingsenheten

NULL