1 Driftstörningar

Varför upphandling?

Texten uppdaterad 2020-04-30

Alingsås kommun ska följa lagarna om upphandling, i första hand Lagen om offentlig upphandling LOU, men även lagen om upphandling för försörjningssektorerna (LUF), Lagen om valfrihetssystem (LOV) och  lagen om upphandling av tjänstekoncessioner (LUK).

Upphandlingslagarna reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till bästa möjliga kostnad.

Interna genvägar

Att lämna anbud

Upphandlingsenheten

NULL