Näringslivsstrategiska programmet

Det näringslivsstrategiska programmet ska peka ut riktningen för Alingsås kommuns arbete med näringslivsutveckling, med en målsättning om ett starkt, diversifierat näringsliv och mer sysselsättning till år 2035. Utgångsläget är ett antal strategiområden som kommunen ska utveckla i samverkan med det lokala näringslivet.

Under rubrikerna nedan kan du få mer information om programmet och dess specifika åtgärder som utgör grunden för Alingsås kommuns näringslivsarbete.

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten