Strategiska områden och aktiviteter

Här kan du läsa om Alingsås kommuns arbete med näringslivsutveckling med utgångspunkt i kommunens näringslivsstrategiska program. Programmets sex strategiska områden nedan utgår från programmets mål och indikatorer. De innehåller ett antal insatser som ska leva över tid. Aktiviteterna som finns under varje insatsområde uppdateras löpande i samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet utifrån nya behov.

Tipsa oss!

Har du förslag på fler aktiviteter som kan ingå i det näringslivsstrategiska programmet? Välkommen att höra av dig till oss.

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten

Interna genvägar

Programmet i sin helhet