1 Driftstörningar

Innovationskraft

Alingsås kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation.

Texten uppdaterad 2021-10-20

Alingsås är en del av Sveriges viktigaste industriregion, som är basen för flera globala kunskapsintensiva företag. Det skapar unika förutsättningar att vara testarena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller, som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. Alingsås kommun ska bidra till utvecklingen genom att stödja näringslivets förutsättningar för innovation och vara öppen för innovationer i den
kommunala verksamheten.

  • Detta betyder ”pågående”.
  • Detta betyder ”genomförd”.
  • Detta betyder ”på gång”.

Aktuella insatser

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten