Utbildning för lokala leverantörer

Texten uppdaterad 2023-12-18

Beskrivning: Genomför utbildning i upphandling för lokala leverantörer

Syfte: Möjliggöra för fler lokala företag att delta i kommunens upphandlingar

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvarig: Upphandlingsenheten

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322- 61 62 21

Alingsås kommun