Arbetet med programmet

Ansvaret för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska programmet är gemensamt för kommunen som helhet.

Texten uppdaterad 2023-01-09

Strategierna som beskrivs i programmet berör flera av kommunens verksamheter som en del i deras ordinarie uppdrag. Var och en av dem har ansvar att löpande beakta programmets strategier i sina respektive planer. Inom varje strategi finns områden som behöver konkretiseras. Näringslivsenheten har i uppdrag att koordinera programmets genomförande och uppföljning i samråd med en arbetsgrupp från berörda förvaltningar, och rapportera till kommunens ledningsgrupp och Näringslivsrådet. Ytterst ansvarar kommundirektör tillsammans med övrig förvaltningsledning för att programmet genomförs.

I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås, ansvarar för att planera och genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum). En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.

Detta har hänt

Alingsås kommun