Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Alingsås kommun

Texten uppdaterad 2023-12-15

Näringslivsrådets roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås. Näringslivsrådets är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen upprättar övergripande mål och lägger för varje verksamhetsår fast åtaganden och ekonomiska medel för näringslivsplaneringen.  

Näringslivsrådet består av tolv ledamöter, sex ledamöter är kommunala tjänstepersoner och sex ledamöter representerar det lokala näringslivet.

I näringslivsrådet ingår följande:

Alingsås kommuns representanter: Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Tillväxt- och exploateringschef, Kommunikationschef, Förvaltningschef Kultur- och utbildningsförvaltningen, Näringslivsstrateg

Lokala näringslivets representanter, 1 per organisation: Företagarna, Fastighetsägarna, Alingsås Handel, LRF, Visita, Bjärkeföretagens förening

Målet är att skapa en ökad samverkan kring näringslivsutvecklingen, med målet att skapa ett attraktivare företagsklimat i Alingsås, bidra till att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv i Alingsås och därmed ökad sysselsättning, samt uppnå en kraftigt förbättrad nivå i näringslivsranking.

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten