1 Driftstörningar

Flytta ditt företag hit

Det geografiska läget med god kommunikation via järnväg, landsväg och flyg gör Alingsås till en attraktiv stad att etablera sig i. Ett nära samarbete med Göteborgs regionen ger Alingsås storstadens möjligheter i kombination med småstadens fördelar.

Texten uppdaterad 2023-05-03

Alingsås har en lång historia av företagsamhet. På 1700-talet gjorde Jonas Alströmer Alingsås till ett hantverks- och manufakturcentrum. På 1800-talet verkade textilkungen Charles Hill i Alingsås och fortsatte därmed den industriella utvecklingen. 

Sök ledig mark här

Markdatabasen är ett resultat av samarbetet mellan kommunerna i Göteborgsregionen. För investeraren ger databasen kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ i regionen. Här redovisas tillgänglig mark idag och inom den kommande femårsperioden. www.karta.businessregiongoteborg.se.

Vill du köpa mark som ägs av kommunen

Exploateringsavdelningen förvaltar kommunal mark, säljer industrimark och småhustomter i Alingsås. Kontakta näringslivsenheten, så kopplas du ihop med rätt person som kan hjälpa dig i din etableringsprocess.

Söker du lokal?

Kontakta näringslivsenheten, så kan de hjälpa dig att hitta rätt fastighetsägare för ert ändamål. 

Alingsås kommun