1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flytta ditt företag hit

Det geografiska läget med god kommunikation via järnväg, landsväg och flyg gör Alingsås till en attraktiv stad att etablera sig i. Ett nära samarbete med Göteborgs regionen ger Alingsås storstadens möjligheter i kombination med småstadens fördelar.

Texten uppdaterad 2021-04-21

Alingsås har en lång historia av företagsamhet. På 1700-talet gjorde Jonas Alströmer Alingsås till ett hantverks- och manufakturcentrum. På 1800-talet verkade textilkungen Charles Hill i Alingsås och fortsatte därmed den industriella utvecklingen. 

Sök ledig mark här

Markdatabasen är ett resultat av samarbetet mellan kommunerna i Göteborgsregionen. För investeraren ger databasen kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ i regionen. Här redovisas tillgänglig mark idag och inom den kommande femårsperioden. www.karta.businessregiongoteborg.se.

Vill du köpa mark som ägs av kommunen

Exploateringsavdelningen förvaltar kommunal mark, säljer industrimark och småhustomter i Alingsås. Kontakta vår företagslots så kopplas du ihop med rätt person som kan hjälpa dig i din etableringsprocess.

Söker du lokal?

Kontakta vår företagslots så hjälper han er att hitta rätt fastighetsägare för ert ändamål. 

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten