Fakta om näringslivet

Läget till Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter gör Alingsås till en attraktiv stad att leva, bo och driva företag i. I Alingsås ska det vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och serviceinriktad dialog ska vi möjliggöra för företag i kommunen att växa och etablera sig.

Texten uppdaterad 2023-05-08

Alingsås näringsliv

Präglas av entreprenörskap och små- och medelstora företag. De största privata arbetsgivarna finns inom IT, Industri och tjänstesektorn. Flest anställda har företagen inom handeln. Störst sammanlagd omsättning har Alingsås industriföretag som både tillverkar och erbjuder tjänster. En växande bransch är besöksnäringen. Flertalet företag är mindre (5-25 anställda) och finns inom olika branscher.

Näringslivsenheten

Kommunens näringslivsenhet jobbar för att företagen i Alingsås ska trivas och vi finns behjälpliga med rådgivning och stöd på resa framåt. Vi arbetar med utveckling, dialog och samverkan för att skapa en företagskommun där företagen kan växa och skapa goda möjligheter för att etablera sig.

Företagsbesök

Näringslivsenheten besöker kontinuerligt företag och organisationer i syfte att förstå vilka frågor som ligger högt upp på deras agenda och vilka förväntningar som finns. Företagsbesöken är basen för det näringslivsorienterade arbete som genomförs varje år. Besöken syftar till att öka dialogen mellan kommunen och företagarna – allt för att tillsammans förbättra företagsklimatet i kommunen.

Våra politiker (KSAU) besöker varje år olika företag för att lyfta upp aktuella frågor kring företagande och utveckling.

Vill ni ha besök av oss?

Kontakta oss redan idag för att boka in ett möte som passar ditt företags behov. Vi ser fram emot att träffa er!

Så fungerar kommunen

Svenskt Näringsliv har kommit ut med en guide som heter ”så fungerar kommunen”. Den riktar sig till företagare som vill få en inblick i hur kommunen fungerar. Alla kommuner är olika men här går vi igenom de grundläggande institutioner som finns i alla Sveriges kommuner – så att du som företagare lättare ska kunna identifiera de kontaktytor som är möjliga när det rör dina frågor.

Senaste rapporter om näringslivet

Business Region Göteborg presenterar kontinuerligt olika publikationer och rapporter om regionens näringsliv. Här kan du ta del av allt det materialet.

Alingsås kommun