Nyansökan försörjningsstöd

Om du inte har ett pågående ärende eller om du inte har sökt försörjningsstöd tidigare.

Texten uppdaterad 2023-12-06

Försörjningsstöd ska ge en skälig levnadsnivå, motsvarande vad en låginkomsttagare beräknas ha råd med. Du kan bara få försörjningsstöd om du inte har några andra möjligheter att försörja dig. Tanken är att försörjningsstödet ska vara en tillfällig lösning. Socialsekreterare kommer att utreda din ekonomi och de uppgifter du lämnar in.

Vid beräkning av försörjningsstödet tas alla dina inkomster med, även swishar och insättningar. Du har ett eget ansvar att planera för din ekonomi och vi kommer att kontrollera de senaste tre månadernas inkomster.

Hur du söker försörjningsstöd

 • Läs igenom informationen på hemsidan och gör eventuellt en provberäkning (länk nedan).
 • Ring Mottaget på telefonnummer 0322-61 72 52. Telefontid: Måndag-fredag, kl 13.15-14.30

  • Ring till Mottaget (telefonnummer och telefontider finns längst ned på sidan).
  • Om du vill gå vidare med din ansökan görs en aktualisering och informationsmaterial och en ansökningsblankett skickas hem till dig.
  • När du fått ansökningsblanketten, fyller du i den samt skriver ut eller kopierar alla handlingar som behövs för din ansökan enligt ikryssad lista i informationsbladet.
  • Lämna in en komplett ansökan till socialförvaltningens reception. Besöksadress: Sidenvägen 7 F. Det går även bra att skicka ansökan via posten med adress: Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås.
  • Socialsekreterare kontaktar dig efter detta med en tid för ett möte.
  • På mötet ställer socialsekreterare frågor om din situation samt går igenom papper som du har lämnat in. Mötet tar ungefär en timme.
  • Utredningen kan ta upp till 14 dagar efter att din ansökan är komplett. Oftast går det snabbare än så. Beviljat bistånd betalas ut så fort som möjligt.
  • Utredning, beslut och beräkningar skickas hem till dig via posten.
 • Hur mycket du får i försörjningsstöd påverkas av hushållets tillgångar och inkomster. Själva grunden i försörjningsstödet kallas för Riksnorm och är fasta summor som bestäms av regeringen. I Riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien och barnförsäkring. Kostnader för sådant som förbrukningsvaror, dagstidning, telefonabonnemang och tv-avgift ingår också i Riksnormen.

  Utöver detta kan du få bistånd till boendekostnad, el, arbetsresor, hemförsäkring, och medlemskap i fackförening samt a-kassa om du har dessa kostnader. Även kostnader för bredband, läkarbesök, medicin inom egenavgiften samt avgift till barnomsorg kan beviljas.

  • Finns besparingar behöver dessa först användas.
  • Finns tillgångar som fordon, fastighet, fonder eller aktier behöver dessa säljas.
  • Finns möjlighet att få andra ersättningar och bidrag behöver dessa sökas. Det kan exempelvis handla om underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukpenning eller a-kassa.
  • Är du arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du behöver också aktivt söka arbeten och delta i kommunens eller Arbetsförmedlingens aktiviteter.
  • Är du sjuk behöver du ha ett aktuellt läkarintyg som visar att du inte kan arbeta.
  • Om ni är sammanboende eller gifta är ni försörjningsskyldiga för varandra. Det innebär att ni behöver söka försörjningsstöd tillsammans.
  • Om du är föräldraledig på heltid behöver du tar ut föräldrapenning för sju dagar i veckan.
 • Fel uppgifter

  Du måste genast meddela socialsekreteraren om din situation förändras. Vid varje ansökan om bistånd måste du lämna riktiga uppgifter om dina inkomster och utgifter. Om du lämnar fel uppgifter kan du bli tvungen att betala tillbaka felaktigt utbetalda pengar. Socialförvaltningen måste också anmäla misstanke om bidragsbrott till Polisen.

  Överklagan

  Socialförvaltningen måste ge dig ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du har fått avslag har du alltid rätt att överklaga. Information om hur du gör det lämnas tillsammans med beslutet. Om du vill kan socialsekreteraren hjälpa dig. Du behöver överklaga senast tre veckor efter att du fått beslutet.

  Sekretess

  Socialförvaltningen behandlar de uppgifter som är viktiga för utredningen. Du har rätt att läsa vad som skrivits om dig och säga vad du tycker om det. Dina uppgifter sparas i fem år efter att kontakten avslutats. All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut information om dig till andra.

  Personuppgifter

  Socialförvaltningen behöver spara och använda personuppgifter om dig. Personuppgifter är till exempel ditt namn, personnummer och adress. Vi behöver använda dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan och fatta beslut om bistånd eller insats. Vi använder aldrig fler personuppgifter än vad som krävs för vårt arbete. För mer information om Alingsås kommuns hantering av personuppgifter, se vår hemsida: https://www.alingsas.se/kommun-och-politik/diarium-och-arkiv/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

   

Telefontider

Mottaget, nyansökningar, ingen handläggare
Måndag-fredag, kl 13.15-14.30
0322-61 72 52

Enhet stöd och försörjning

NULL

Om du INTE har en handläggare, Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen