Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett tillfälligt stöd för dig som har svårigheter att klara dig ekonomiskt.

Telefontider

Mottaget, nyansökningar, ingen handläggare
Måndag-fredag, kl 13.15-14.30

Handläggare
Måndag-fredag, kl 08.45-09.30
Måndag-torsdag, kl 15.00-15.30

Enhet stöd och försörjning

NULL

Om du redan har en handläggare, Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Enhet stöd och försörjning

NULL

Om du INTE har en handläggare, Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen