Stipendier, stiftelser och fonder

Texten uppdaterad 2022-04-04

Du har möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser. För att kunna söka måste du uppfylla vissa villkor. Information om vilka villkor och regler som gäller för att söka, hittar du hos respektive stiftelse.

Stipendier och fonder

 • Alingsås kommuns skolfond riktar sig till elever. Bland annat som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.

  Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan ska inkomma till antingen barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och utbildningsförvaltningen.

  barn.ungdom@alingsas.se
  kultur.utbildning@alingsas.se 

  Beslut fattas efter samråd av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- utbildningsförvaltningen. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

  Välkommen med din ansökan!

 • Alingsås kommuns skolledare- och lärarstiftelse riktar sig till skolledare och lärare inom Alingsås kommuns årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Bidrag kan lämnas till studier, studieresor samt vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.

  Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan ska inkomma till antingen barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och utbildningsförvaltningen.

  barn.ungdom@alingsas.se

  kultur.utbildning@alingsas.se 

  Beslut fattas efter samråd av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- utbildningsförvaltningen. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

  Välkommen med din ansökan!

 • Avkastningen ska användas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
  a. elevernas fostran och undervisning,
  b. vetenskaplig forskning och undervisning,
  c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond.

  Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

  Vem får söka: Barn, familjer, äldre och funktionshindrade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

  Välkommen att skicka in din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

  Till e-tjänsten Ansök om fondmedel från Socialförvaltningen

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av tre fonder.

  Syfte: Fondens avkastning ska användas för beredande av vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.

  Vem får söka: Personer som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar.

  Välkommen att inkomma med din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

  Till e-tjänsten Ansök om fondmedel från Socialförvaltningen

 • Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Avkastningen ska efter kollegiets bestämmande tilldelas förtjänta elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Fonden ger bl.a. bidrag till naturvetenskaplig verksamhet för gymnasieelever, t ex Berzeliusdagarna, Linnédagarna, Unga Forskare och liknande. Till ansökan ska bifogas egen motivering.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

Alingsås kommun