sv Swedish

Avgifter

Inom kommunens vård och omsorg betalar du avgifter för olika service- och omvårdnadsinsatser enligt en avgiftstaxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2023-01-25

För dig som har avgiftsbelagda insatser skickas det ut en inkomstförfrågan varje år med förtryckta uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Detta sker vanligen i månadsskiftet januari/februari, eller när du är helt ny som vårdtagare i vård och äldreomsorgen. För överskott av kapital är det beloppet som gällde 31 december förgående år som ska stå i årets kolumn.

Hyra

Hyra betalas för bostad på äldreboende och korttidsboende. Bostaden storlek och standard bestämmer hyresnivån.

Cicela Bergström

NULL

Ekonomisekreterare, Vård- och omsorgsförvaltningen