1 Driftstörningar

Ekonomiskt bistånd för nyanlända

Har du fått uppehållstillstånd får du inte längre pengar från Migrationsverket. Då kan du som nyanländ söka pengar från Alingsås kommun. Det kallas ekonomiskt bistånd och det kan du söka i väntan på att du får igång din etableringsersättning. Det kan vara pengar till hyra, mat och kläder.

Texten uppdaterad 2024-01-23

Ekonomisk hjälp

Har du fått uppehållstillstånd och väntar på din etableringsplan och etableringsersättning från Arbetsförmedlingen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen.

Du ska ha gjort allt du kan för att så snabbt som möjligt få igång andra ersättningar från övriga myndigheter. Du ska också tagit kontakt med Arbetsförmedlingen.

Biståndet bedöms utifrån ett individuellt behov och du måste göra en ansökan. För att ha rätt att söka ekonomiskt bistånd i Alingsås måste du vara folkbokförd i kommunen.

Ekonomiskt bistånd är ett samlingsnamn för de båda delarna “försörjningsstöd” och “bistånd för livsföringen i övrigt”.

Så fungerar det

 • Har du inte kontakt med enhet integration sedan tidigare är du välkommen att kontakta oss via e-post/telefon eller besöka oss på Sidenvägen 7 F under receptionstid. Du kommer då att få prata med en handläggare som går igenom den information du behöver samt förklarar vilka underlag du ska ta med dig till nästa besök.

  Underlag du behöver ta med:

  • Ett beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket.
  • Ett uppehållstillståndskort, om du har fått det.
  • Ett hyresavtal/inneboendeavtal samt hyresavi.
  • Har du ett konto ska du även ta med ett kontoutdrag.
 • En handläggare utreder din ansökan. Handläggaren ser över hela hushållets behov, tillgångar och inkomster och hela din livssituation tas med i utredningen. Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt, men räkna med en väntetid innan beslut fattas. Uppgifterna är sekretessbelagda och dokumenteras. Vill du veta vad som dokumenteras i ditt ärende kan du begära att få läsa detta.

  Beviljas din ansökan får du besked om hur stort ditt försörjningsstöd blir samt för vilken tidsperiod det gäller. En ansökan är tidsbegränsad. Vi informerar alltid dig när något nytt har skett i ditt ärende.

  Under den tid du får ekonomiskt bistånd ska du alltid meddela din handläggare om alla förändringar som sker i dina inkomster och förhållanden i övrigt. Om du medvetet lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli polisanmäld och åtalad för bedrägeri.

  Om du blir nekad ekonomiskt bistånd kan du överklaga till Förvaltningsrätten. En handläggare på enhet integration kan förklara hur det går till.

 • Försörjningsstödet ska räcka till rimliga kostnader för:

  • Mat
  • Boendekostnader
  • Hemförsäkring
  • Hushållsel
  • Arbetsresor
  • Fackföreingsavgift
  • Arbetslöshetskassa (a-kassa)
  • Kläder och skor
  • Fritidsaktiviteter
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning och telefon

  Om du har ytterligare behov av ekonomiskt stöd kan du och din familj ansöka om bistånd för livsföringen i övrigt för följande kostnader: Mediciner och läkarvård enligt recept, glasögon, tandvård, hemutrustning, spädbarnsutrustning och barnomsorg- och hemtjänstavgifter.

 • Hur stort stödet blir baseras på den riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå.

  Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Tillgångar på banken minskar till exempel det ekonomiska stödet. Om du normalt har goda inkomster men en enstaka månad har sämre inkomst är det inte säkert att du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Öppettider

Socialförvaltningens reception har öppet: måndag 08.00–12.00 och 13.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30, fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00. Dag före helgdag stänger receptionen kl 15.00.

Enhet integration

NULL

Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen