1 Driftstörningar

Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Här finns olika myndigheter och tjänster samlade så som Hallå konsument och Notarius publicus.

Texten uppdaterad 2023-10-18

Hallå konsument – upplysningstjänst

Fråga om köp av varor och tjänster, fråga om villkor i avtal, om reklamationer, om att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Hallå konsument är en upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Du kan kontakta dem genom att ringa eller mejla – se webbsidan hallakonsument.se.

Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare” och är en enskild person som Länsstyrelsen utser.

Notarius publicus kan bland annat hjälpa till med:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

    Länsstyrelsen har en förteckning  över de personer som är utsedda att vara Notarius publicus i länet.

Portal till svensk rättsinformation

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här kan du hitta rättsinformation hos:

  • regeringen
  • riksdagen
  • högre domstolar
  • statliga myndigheter.

På lagrummet.se finns även en del internationell information.

Alingsås kommun