1 Driftstörningar

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Texten uppdaterad 2023-03-17

Vi vänder oss till dig som bor i Alingsås kommun. Vi ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi.

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Vi kan hjälpa dig med:

Budgetrådgivning

  • Se över hushållets ekonomiska situation för en bättre planering och eventuell förändring.
  • Göra en budget.

Skuldrådgivning

  • Råd och stöd till hushåll där skuldbördan har blivit för stor.
  • Hjälp att göra en översikt av skulderna.
  • Samtal kring konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Skuldsanering

  • Information kring sanering av skulder.
  • Stöd vid ansökan av skuldsanering.
  • Stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Skuldsanering innebär att en skuldsatt person, helt eller delvis, blir fri från sitt ansvar att betala sina skulder. Kronofogden är den myndighet som utreder om du uppfyller kraven för att få en skuldsanering.

Kostnadsfritt och sekretess

Alla besök är kostnadsfria och sker under sekretess.

Tidsbokning

Telefontider
Måndag: 08.45-09.30
Tisdag: 08.45-09.30
Onsdag: 13.15-14.15
Torsdag: 08.45-09.30

Besöksadress: Sidenvägen 7 F

Iréne Johansson

NULL

Budget- och skuldrådgivare/Socialsekreterare, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen