Bostadstillägg

Pensionärer kan söka bostadstillägg för att ha råd med sitt boende.

Texten uppdaterad 2023-08-29

Ansökan om bostadstillägg görs hos pensionsmyndigheten. Detta kan göras oavsett om du bor kvar i ditt ursprungliga boende eller flyttar till äldreboende.

Alingsås kommun