sv Swedish

Bostadstillägg

Pensionärer kan söka bostadstillägg för att ha råd med sitt boende.

Texten uppdaterad 2020-05-04

Ansökan om bostadstillägg görs hos pensionsmyndigheten. Detta kan göras oavsett om du bor kvar i ditt ursprungliga boende eller flyttar till äldreboende.

Cicela Bergström

NULL

Ekonomisekreterare, Vård- och omsorgsförvaltningen