Invandring och integration

Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få i Alingsås kommun när du flyttat hit från ett annat land. Du kan också läsa om hur du som privatperson, företag eller förening kan engagera dig för att stödja och bidra till en bra integration i Alingsås kommun.

Barn som sitter i skogen.

Inga nyheter

Julia Mårtensson

NULL

Avdelningschef, Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen