Ny i Sverige – så kan du få hjälp

Alla ska kunna känna sig hemma och delta i samhället. Genom Alingsås kommun kan du som är ny i Sverige få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer.

Texten uppdaterad 2024-01-23

För dig som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbsida kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård samt ekonomiskt stöd.

Asylsökande barn och unga har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola. Det är kommunen som ansvarar för detta. Läs mer om hur skolgång i Alingsås kommun fungerar här.

För dig som fått uppehållstillstånd

När Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd för dig i Sverige på grund av flyktingskäl, anvisas du till en kommun för att etablera dig och bygga upp din nya tillvaro. I samband med anvisningen blir du nyanländ och huvudansvaret för olika insatser flyttar från Migrationsverket till kommunen.

Om du blir anvisad till Alingsås är det enhet integration i kommunen som kommer att stötta dig med att bygga upp en tillvaro i Alingsås och Sverige.

Vi hjälper dig

Genom Alingsås kommun kan du som är ny i Sverige få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer. I flikarna nedan kan du läsa mer om respektive område som enhet integration kan stötta dig inom.

Behöver du ytterligare information är du välkommen att kontakta enhet integration. Har du kontakt med en handläggare kan du alltid ta upp dina funderingar och få hjälp med olika ansökningar av hen.

Informationsverige.se

Informationsverige.se är en sida där du finner samhällsinformation och bland annat svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter.

Använd sidan som en guide till det svenska samhället men också som ett sätt att lära dig det svenska språket. Informationen ges också på flera språk.

Hur du kan få hjälp

 • Svenska för invandrar, SFI, är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Du har rätt att gå utbildningen om du:

  • är 16 år eller äldre.
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • är folkbokförd i Alingsås kommun.

  Du kommer att få starta dina SFI-studier inom 6 veckor efter att du gjort din ansökan. Läs mer om utbildningen på Campus Alingsås.

 • Vägledningscentrum är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen och förväntas att pågå till och med den 31 december 2024.

  Vägledningscentrum fungerar som en drop-in och alla besökare ombeds ta med sin egen dator/laptop. Varje onsdag, mellan kl 14-16, är du som behöver stöd i att söka arbete, börja en utbildning eller hjälp med övriga samhällsrelaterade frågor välkommen till Vägledningscentrum i Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16. På plats möter du personal från enhet integration, enhet arbetsmarknad och vuxenutbildningen. Tillsammans försöker vi stötta och vägleda dig så att just dina behov kan tillgodoses.

 • Samhällsorientering är en kurs som ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna i Sverige. Kursen får du på ditt eget språk och den är gratis. Kursen går i Göteborg. Anmälan görs till enhet Integration. Läs mer om kursen och dess innehåll här.

 • Alla barn i Sverige har rätt till utbildning. Därför finns det något som heter skolplikt i Sverige, vilket innebär att ditt barn måste gå i skolan. Skolplikt gäller från sex års ålder och gäller oftast under tio år. Om du har barn i skolålder kommer kommunen hjälpa er att starta en skolgång omgående. Du kan läsa mer om svensk skola och skolgång under utbildning och barnomsorg.

  Har du barn mellan ett och fem år finns även något som heter barnomsorg (förskola och dagmamma). Här kan ditt barn vara under den tid du studerar eller arbetar. För att få en plats behöver du ansöka om  detta. Ansökan och mer information finns under förskola.

 • Du som kommer på anvisning från Migrationsverket till kommunen, eller du som kommer till Sverige som kvotflykting, kan få hjälp med boende av Alingsås kommun. Enligt lag har kommunen ansvar för att ordna bostad till dig under dina första två år här, dina så kallade introduktionsår.

  Kommunen hyr ut rum eller mindre lägenhet i korridorsboenden som är avsedda som tillfälligt boende till nyanlända. Kommunen samarbetar också med kommunala bostadsbolaget Alingsåshem och med privata hyresbolag som hyr ut lägenheter i Alingsås kommun. Du kommer att erbjudas ett andrahandskontrakt under första året oavsett boendelösning. Vilken typ av boende du blir erbjuden beror delvis på hur många nyanlända som kommit till vår kommun under perioden och på hushållets sammansättning. Detta innebär att du under en längre period kan få bo i ett tillfälligt boende. Efter ett år får du möjlighet att ta över hyresavtalet. Om du bor i tillfälligt boende blir du istället erbjuden ett eget boende med förstahandskontrakt när det är din tur.

  Vårt mål är att du ska ha ett tryggt och hållbart boende och på grund av att det generellt sett är hög efterfrågan på hyresrätter bör du under tiden som du har ett andrahandskontrakt kontinuerligt söka eget boende. Detta kan du göra genom att ställa dig i bostadskö hos Alingsåshem, eller kontakta privata hyresvärdar. Läs mer om hur du ställer dig i bostadskö hos Alingsåshem här.

  Flyttar du till en bostad där det inte finns några möbler ansvarar du själv för att skaffa detta. Behöver du ekonomisk hjälp för att köpa möbler så kan du söka ekonomiskt stöd på enhet integration.

 • Ankomstboende
  Migrationsverkets boende för asylsökande som precis kommit till Sverige.

  Anknytningsboende, ABO
  Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden om besked för uppehållstillstånd. Blir du eller din familj anvisad från ett ankomstboende till kommunen ansvarar kommunen för att hitta ett boende till dig/din familj.

  Kvotflykting
  Utländska medborgare som fått uppehållstillstånd innan inresa i Sverige. Du eller din familj kommer direkt till kommunen från utlandet och kommunen ansvarar för att hitta ett boende till dig/din familj.

  Eget boende, EBO
  Du eller din familj har själva valt att flytta från Migrationsverkets boende till annan lösning. I detta fall erbjuds du samma hjälp som ABO, men kommunen ansvarar inte för ditt/din familjs boende. Detta gäller även om du av någon anledning skulle bli av med ditt nuvarande boende.

  Anknytningsinvandring
  Du eller din familj har flyttat till någon anhörig som redan befinner sig i kommunen. I detta fall erbjuds du samma hjälp som ABO, men kommunen ansvarar inte för ditt boende.

 • När kan jag börja på SFI?
  Du kommer att få starta dina SFI-studier inom 6 veckor efter att du gjort din ansökan.

  Kan ni hjälpa mig med boende?
  Alingsås kommun ansvarar endast för boende för personer som fått en anvisning till kommunen från Migrationsverket (ABO och KVOT). Har du själv valt att flytta till kommunen eller av någon anledning blivit av med ditt boende kan kommunen inte hjälpa till med nytt boende.

  När får jag svar på min ansökan om försörjningsstöd?
  Det kan ta upp till 2 veckor men oftast får du svar inom1 vecka.

Öppettider

Socialförvaltningens reception har öppet: måndag 08.00–12.00 och 13.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30, fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00. Dag före helgdag stänger receptionen kl 15.00.

Enhet integration

NULL

Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen