Integrationsarbete

Barnfamiljer och ensamstående vuxna med uppehållstillstånd flyttar till Alingsås kommun för att skapa sig en ny framtid. Alingsås kommun hjälper och stöttar genom att erbjuda bland annat svenska för invandrare, praktisk hjälp vid bosättning och introduktion till arbetsmarknaden för att familjerna snabbt ska komma in i samhället.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Vem som kommer till kommunen

När en nyanländ person eller familj har fått uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket familjen till en kommun enligt bosättningslagen. Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att välkomna nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadssituation, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Kommunens ansvar

De personer som anvisas till Alingsås behöver hjälp att bosätta sig och bygga upp sin nya tillvaro i vår kommun och sitt nya hemland. Alingsås kommun har som mål att det ska vara tryggt, säkert och välkomnande här. Kommunen ska underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Enhet integration i kommunen har som uppdrag att vara en sluss och ett välkomnande till den service kommunen har att erbjuda inom de olika förvaltningarna för kommuninvånarna. Hit kan alla nya svenskar vända sig när de behöver hjälp och stöttning i olika frågor.

Kommunerna i Sverige ansvarar för:

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige,
  • praktisk hjälp i samband med bosättning,
  • undervisning i svenska för invandrare,
  • samhällsorientering,
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning,
  • förskola, skola och fritidshem,
  • socialt stöd och service,
  • individuellt stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter

Arbetsförmedlingen (AF) har sedan december 2010 ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år, som anvisats till kommunen i enlighet med den så kallade ”Etableringsreformen”. AF har även ansvar över de som på egen hand bosätter sig i Alingsås kommun. En etableringsplan upprättas av AF och i normalfallet är det heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka.

Mer information om olika myndigheters uppdrag gällande flyktingmottagandet i Sverige och nyanlända finner du hos Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Öppettider

Socialförvaltningens reception har öppet: måndag 08.00–12.00 och 13.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30, fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00. Dag före helgdag stänger receptionen kl 15.00.

Enhet integration

NULL

Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen