Hjälpa nyanlända

En bra integration är viktigt för att komma in i samhället, skolan och arbetslivet. Det finns flera sätt där du som medborgare kan vara en del av integrationen. Du kan engagera dig både mycket och lite, beroende på hur dina förutsättningar ser ut. Alla sätt som bidrar till integration är bra och något som gynnar samhället. Hitta det sätt som passar dig – den som tar del av hjälpen kommer att vara tacksam.

Texten uppdaterad 2024-02-13

Hjälpande händer

Ta emot språkpraktikant

Ett sätt att integreras och snabbt lära sig det svenska språket och samtidigt få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden ser ut, är genom att göra praktik. Är du företagare och funderar på att ta emot en språkpraktikant, läs mer om hur En väg ut arbetar med praktik och arbetsträning.

God man för ensamkommande barn

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige utan vårdnadshavare har överförmyndarenheten, i den kommun där barnet vistas, ansvar för att så snart som möjligt förordna en god man åt barnet.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe under barnets asylprocess. Uppdraget utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet. Det innebär också att se till att barnet får en bra förstatid i Sverige. Beroende på var barnet befinner sig i asylprocessen ser uppdraget lite olika ut. God man har ingen försörjningsplikt för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, eller i sista hand socialsekreteraren.

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn kan du läsa mer under God man, förvaltare och förmyndare. Du kan också läsa mer om uppdraget hos SKL.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man är en stabil och trygg familj med tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ytterligare en familjemedlem. Ett familjehems viktigaste uppgift är att erbjuda en trygg och stabil tillvaro för någon annans barn, som att vara en ”extra förälder”. En placering i ett familjehem kan vara både kortvarig såväl som långvarig. Mer information och intresseanmälan hittar du under familjehem.

Engagera dig i frivilligorganisationer

Civilsamhället är en viktig del i integrationsarbetet. I och runt Alingsås kommun finns flera organisationer som genomför insatser för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn. Här hittar du några av de stödorganisationerna.

Du kan också söka i kommunens föreningsregister för att hitta andra organisationer.

Alingsås kommun