En väg ut – samordnar praktik och arbetsträning

Tillsammans med företag, organisationer och föreningar skapar En väg ut möjlighet för personer i Alingsås att komma närmare arbetsmarknaden med målet att öka självförsörjningen och skapa större delaktighet i samhället. Praktik och arbetsträning kan vara en väg in i arbetslivet men också en inblick i hur det är att arbeta. Det är ett sätt att utöka individens nätverk och samtidigt få arbetslivserfarenhet.

Texten uppdaterad 2024-03-05

Funktionen En väg ut

En väg ut inom enhet arbetsmarknad är en samordnande funktion för arbetsgivarkontakter och arbetsmarknadsinsatser i Alingsås. Funktionen arbetar med flera typer av praktik och arbetsträning, men finns också med som stöd vid olika typer av anställningar, både med och utan lönestöd.

En väg ut arbetar för kommuninvånare mellan 14 och 64 år. Enheten arbetar med att skapa förutsättning för att elever i grundskole- och gymnasieålder ska få en inblick i arbetslivet. Samtidigt hjälper En väg ut vuxna arbetssökande som av olika anledningar behöver stöd att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Praktik kan ske i olika former och av olika anledning, men den har alltid stor betydelse för den som får den.

Vi arbetar på uppdrag av förvaltningar i kommunen och har ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och är således ingen öppen verksamhet.

Våra uppdrag

 • Praktik, språkpraktik och arbetsträning
 • Stöd till arbetsgivare vid anställning
 • Coachning, intervjuer och studiebesök
 • PRAO
 • APL
 • Feriejobb

Till dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du genom att erbjuda praktik möta och forma nya talanger, få nya perspektiv på din verksamhet samt visa upp din bransch, kanske träffar du en blivande medarbetare. Det finns många positiva effekter en praktik kan medföra.

Alla olika typer av samarbete är av intresse, från språkpraktik som inte kräver förkunskaper till anställning med branschspecifik förkunskap. Idag har En väg ut kontakt med cirka 280 arbetsgivare och skapar cirka 1.200 olika praktiker och anställningar per år. En väg ut är dock ständigt ute efter nya kontakter, så tveka därför inte att höra av dig om du och din arbetsplats vill och kan bidra på något sätt!

En väg ut skapar förutsättningar för att det ska bli bra för alla parter, såväl för arbetsgivaren som individen. Vi ser till att försäkringar och administration finns och fungerar. Samarbete kring praktik, arbetsträning och anställningar är viktigt för hela Alingsås som ett led i att skapa en välmående stad.

Läs mer om att ta emot prao-elever

Våra E-tjänster

Begreppsförklaring

 • Praktik är ett samlingsbegrepp för placeringar hos arbetsgivare från En väg ut. Praktik kan användas inför en eventuell kommande anställning. Men också för att en person behöver öva upp det svenska språket eller av annan anledning behöver arbetslivserfarenhet. Praktik är oftast en kortare period.

 • Arbetsträning innebär att en person är på din arbetsplats och är delaktig i verksamheten men ska inte ha några prestationskrav på sig. En person som arbetstränar kan vara på väg tillbaka från en sjukskriving eller har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.

 • En väg ut kan stötta och hjälpa dig kring Arbetsförmedlingens olika lönestöd, främst kopplat till En väg ut’s deltagare. Olika stöd: Introduktionsjobb, nystartsjobb och lönebidrag.

 • Prao står för praktisk arbetslivsorientering och gäller för elever i årskurs 8 respektive 9. Syftet med prao är att elever ska få kunskap om yrken och arbetsliv, men även för att utvecklas och upptäcka nya sidor av sig själva.

  Prao är förlagt under fem dagar under vårterminen i årskurs 8 och fem dagar under höstterminen i årskurs 9. Elever blir tilldelade en arbetsplats utefter önskemål. Arbetsplatsen tar emot och introducerar eleven till yrket eller yrkena som finns på arbetsplatsen.

 • APL står för Arbetsplatsbelagd utbildning och är en del av en yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. En väg ut arbetar med gymnasieelevers APL.

 • Feriejobb är en arbetsmarknadspolitisk insats där ungdomar i åldrarna 16-18 år har möjlighet att få arbetslivserfarenhet och prova på ett yrke inom kommunal och ideell verksamhet.

Christoffer Fråst

NULL

Koordinator, Enhet arbetsmarknad

Lena Eriksson

NULL

Koordinator, Enhet arbetsmarknad

Linda Westerberg

NULL

Koordinator, Enhet arbetsmarknad

Lena Sylvén

NULL

Tf enhetschef, Enhet arbetsmarknad

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen