Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen är den myndighet som arbetar med att hjälpa personer som saknar ett arbete. Arbetsförmedlingen ansvarar för att du som är ny i Sverige och som fått uppehållstillstånd, får stöd i att hitta praktik, utbildning eller arbete. Det är också hos dem du får hjälp med en etableringsplan och söker etableringsersättning.

Texten uppdaterad 2024-01-30

Arbetsförmedlingen ansvarar för att ge dig som är ny i Sverige en introduktion till arbetsmarknaden. Det finns bland annat något som heter Etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Det är hos Arbetsförmedlingen du kan få hjälp med en etableringsplan och söka etableringsersättning. Under två års tid kan du ta del av olika insatser som utbildning eller praktik under tiden som du söker arbete.

Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, men det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret. Hos Arbetsförmedlingen hittar du mer information. De har även tagit fram flera broschyrer och blanketter på olika språk som gör det lättare för dig att förstå och komma igång med ditt arbetssökande.

Hur du kan söka arbete

När du söker jobb finns det olika sätt att göra det på:

  • Du kan via Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida söka arbete genom annonser om lediga arbeten.
  • Du kan kontakta olika bemanningsföretag. Bemanningsföretag hyr ut personal till företag som är i behov av personal.
  • Du kan kontakta olika rekryteringsföretag. Rekryteringsföretag hittar personer åt företag som vill anställa ny personal.
  • Du kan ta direktkontakt med en arbetsgivare.
  • Du kan fråga människor som du känner om de vet eller hört om företag som vill anställa ny personal.

Studie- och yrkesvägledning

På Campus Alingsås finns det möjlighet att samtala med en Studie- och yrkesvägledare. Här kan du som kommuninvånare få hjälp att hitta utbildningar och yrken du kan utbilda dig till. Tillsammans kan ni planera din väg till studier.

Alingsås kommun