Enhet arbetsmarknad

Enhet arbetsmarknads (AME) främsta uppgift är att på olika sätt stötta kommuninvånare som är arbetslösa till en hållbar egen försörjning. AME arbetar bland annat på uppdrag av Arbetsförmedlingen och enhet stöd och försörjning på socialförvaltningen.

Texten uppdaterad 2024-02-16

Vad gör enhet arbetsmarknad?

Enhet arbetsmarknad, AME, samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Vår viktigaste uppgift är att stötta dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att du kan försörja dig själv, på ett sätt som är hållbart även på längre sikt. Det kan handla om att vi coachar dig som deltagare mot studier eller mot arbete.

För att du som deltar hos oss ska komma närmare dina mål så får du träffa en handläggare eller arbetsterapeut. Tillsammans tittar ni på din livssituation och ditt samlade behov av stöd. På så sätt skapas en individuell plan, som ser olika ut från individ till individ. Det kan handla om allt från stöd med hälsa, motivation, självkänsla och målsättningar till CV och intervjuteknik.

Anvisning till AME sker bland annat från enhet stöd och försörjning på socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Enhet arbetsmarknad erbjuder:

 • vägledning och coachning,
 • kartläggning av arbetsförmåga,
 • arbetsförmågebedömning av legitimerad personal,
 • kontakt med studie- och yrkesvägledare,
 • arbetsträning,
 • hjälp med att hitta praktik eller arbete,
 • hälsofrämjande aktiviteter,
 • språkfrämjande insatser.

Arbetsgivare och praktik

Är du företagare eller arbetar på en arbetsplats som vill veta mer kring praktik och arbetsträning, kontakta En väg ut.

Våra verksamheter

 • Enhet arbetsmarknad erbjuder egna praktiska verksamheter där kartläggning och arbetsträning sker. I en skyddad verksamhet finns möjligheten för dig som deltagare att komma tillbaka till rutiner, utveckla dina förmågor och klargöra behov av eventuellt stöd. Handledare finns på plats.

  Syateljé  

  Här produceras främst produkter till projektet Hope-in-Action. Projektet arbetar för att hjälpa utsatta människor i Kongo, genom att tillverka babypaket innehållande bland annat kläder och filtar.

  Snickeri

  I Actus snickeri produceras och renoveras olika objekt till olika ändamål.  Bland annat restaureras möbler i samverkan med Vinden secondhandbutik i Alingsås.

  Montering

  I monteringen genomförs arbetsuppgifter på uppdrag av företag och föreningar. Det kan exempelvis vara lättare montering eller paketering. Vi samarbetar med olika företag och föreningar och slutprodukten kan ses i handeln.

  Har du ett legojobb som du behöver hjälp med? Kontakta oss gärna för att ta reda på om vi kan bli samarbetspartners.

  Actus trädgård

  Actus trädgård erbjuder arbetsuppgifter i en naturnära och grön miljö. Här genomförs olika typer av trädgårdsarbeten, allt ifrån förodling till skörd. Skörden används sedan i övrig verksamhet som en del i en cirkulär hantering.

  Actus kök

  I Actus kök tas skörden från Actus trädgård om hand och grunder i mathantering och hygien är viktiga kunskaper som lärs ut. Bakning och enklare servering är grundläggande arbetsuppgifter i den här delen av verksamheten.

 • AME bedriver Café Kvarnen i Campus Alingsås, ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden inom café- och restaurangbranschen.

  Här erbjuds du:

  • att bygga nya insikter och kunskaper inom branschen
  • arbetsträning och att komma framåt i din process
  • ökad anställningsbarhet och ytterligare arbetslivserfarenhet att skriva på ditt CV

  Café Kvarnen är öppet alla vardagar och serverar både fika och lunch. Här får du som deltagare möjlighet att delta i alla sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som cafébiträde.

  Typiska arbetsuppgifter är:

  • tillredning av smörgåsar och luncher
  • bakning
  • städning
  • kassatjänst
  • diskning

  På Café Kvarnen ingår alla deltagare i ett arbetslag där varje person utgör en viktig roll för att caféet ska fungera och kunna leverera god service till sina kunder. Ett trevligt bemötande gentemot kunder och kollegor är mycket viktigt. Som deltagare är även den personliga hygienen viktig och att följa de regelverk som finns är ett krav. På Café Kvarnen får deltagare lära sig de grundläggande reglerna för livsmedelshantering samt livsmedelshygien.

  I Café Kvarnen får deltagare prova på och skaffa sig erfarenhet från ett arbete i servicebranschen. Genom att arbetsträna i Café Kvarnen kan deltagare skaffa sig kompetenser och kunskaper som passar väl för caféstaden Alingsås.

 • En väg ut är en funktion inom enhet arbetsmarknad som arbetar med arbetsgivarkontakter. Genom En väg ut får deltagare hjälp och stöttning i att komma vidare och eventuellt ut i extern arbetsträning eller praktik. Målet därefter är anställning. Läs mer om En väg ut här.

Lena Sylvén

NULL

Tf enhetschef, Enhet arbetsmarknad

Julia Mårtensson

NULL

Avdelningschef, Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen