sv Swedish

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens (AME) främsta uppgift är att på olika sätt stötta kommuninvånare som är arbetslösa till en hållbar egen försörjning. AME arbetar bland annat på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

Texten uppdaterad 2022-02-10

Vad gör arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Vår viktigaste uppgift är att stötta dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att du kan försörja dig själv, på ett sätt som är hållbart även på längre sikt. Det kan handla om att vi coachar dig som deltagare mot studier eller mot arbete.

För att du som deltar hos oss ska komma närmare dina mål så får du träffa en arbetsmarknadskoordinator. Tillsammans tittar ni på hela din livssituation och ditt samlade behov av stöd. På så sätt skapas en individuell plan, som ser olika ut från individ till individ. Det kan handla om allt från stöd med hälsa, motivation, självkänsla och målsättningar till CV och intervjuteknik.

Anvisning till AME sker bland annat från Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder:

 • vägledning och coachning
 • kartläggning och arbetsförmågebedömning
 • kontakt med studie- och yrkesvägledare
 • arbetsträning
 • hjälp med att hitta praktik eller arbete

Arbetsgivare och praktik

Är du företagare eller arbetar på en arbetsplats som vill veta mer kring praktik och arbetsträning, kontakta En väg ut.

Våra verksamheter

 • Arbetsmarknadsenheten erbjuder egna praktiska verksamheter där kartläggning och arbetsträning sker. I en skyddad verksamhet finns möjligheten för deltagare att komma tillbaka till rutiner och utveckla sina förmågor och ansvarstagande. Handledare är på plats och stöttar vid behov.

  Syateljé 

  Här produceras främst produkter till projektet Hope-in-Action. Projektet arbetar för att hjälpa utsatta människor i svåra situationer, genom att tillverka produkter som skickas till Kongo.

  Snickeri

  I Actus snickeri produceras olika objekt till olika ändamål, så som Actus marknader, Hope-in-action-projektet och en del saker byggs till Actus dagliga arbete eller på uppdrag av kund.

  Montering

  I monteringen genomförs arbetsuppgifter på uppdrag av företag. Det kan exempelvis vara lättare montering eller paketering. Vi samarbetar med olika företag och slutprodukten kan ses i handeln.

  Har du ett legojobb som du behöver hjälp med? Kontakta oss gärna för att ta reda på om vi kan bli samarbetspartners.

  Actus trädgård

  Här planteras frön som sedan får växa och tas om hand av deltagare. Gallring, omplantering och allt vad en trädgård kräver får deltagare sköta.

  Actus kök

  I Actus beredningskök lär sig deltagare grunderna i att ta hand om en servering.

 • AME bedriver yrkesinriktade projekt med möjlighet till arbetsträning och nya erfarenheter för verksamhetens deltagare. Ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden där läget är skarpt.

  Deltagandet i ett projekt kan medföra att individen:

  • får en värdefull sysselsättning
  • får nya insikter och kunskaper inom ett arbetsområde
  • får komma ut på arbetsplatser och träffa arbetsgivare
  • får arbetsträning och kommer framåt i sin process
  • ökar sin anställningsbarhet och får ytterligare en arbetslivserfarenhet att skriva på sitt CV
  • får en referens för framtida anställningstillfällen

  Café Kvarnen

  Café Kvarnen är öppet alla vardagar och serverar både fika och lunch. Här får deltagare möjlighet att delta i alla sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som cafébiträde.

  Typiska arbetsuppgifter är:

  • tillredning av smörgåsar och luncher
  • bakning
  • städning
  • kassatjänst
  • diskning

  På Café Kvarnen ingår deltagare i ett arbetslag där varje person utgör en viktig roll för att caféet ska fungera och kunna leverera god service till sina kunder. Ett trevligt bemötande gentemot kunder och kollegor är mycket viktigt. Som deltagare är även den personliga hygienen viktig och att följa de regelverk som finns är ett krav. På Café Kvarnen får deltagare lära sig de grundläggande reglerna för livsmedelshantering samt livsmedelshygien.

  I Café Kvarnen får deltagare prova på och skaffa sig erfarenhet från ett arbete i servicebranschen. Genom att arbetsträna i Café Kvarnen kan deltagare skaffa sig kompetenser och kunskaper som passar väl för caféstaden Alingsås.

  Vård- och äldreprojektet

  I vård- och äldreprojektet är deltagare med och gör skillnad samt ökar livskvaliteten för äldre människor. De får en inblick i vårdyrket, en arbetsmarknad som allt som oftast är i behov av personal. Vård- och äldre projektet bedrivs i samverkan med Träffpunkterna på Hagagården, Brunnsgården samt Tuvegården och anordnar aktiviteter på äldreboenden i Alingsås.

  Projektet och deltagarna skapa extra möjligheter till aktiviteter för de äldre. Fokus ligger på att ta med vårdtagare på promenader, men även på att skapa möjlighet till samtal och umgänge. Att ta med vårdtagarna på promenader ger också tillfälle till andra aktiviteter, exempelvis gå och handla, mata änder eller ta en fika. Andra aktiviteter så som frågesport och bingo är populärt hos vårdtagarna och är något deltagarna håller i veckovis. Möjligheterna är många men främst kan deltagare, genom sin medverkan i vård- och äldreprojektet, hjälpa till att förbättra en annan människas liv, samtidigt som de får nya erfarenheter och inblick i ett bristyrke.

 • En väg ut är en funktion inom Arbetsmarknadsenheten som arbetar med arbetgivarkontakter. Genom En väg ut får deltagare hjälp och stöttning i att komma vidare och eventuellt ut i extern arbetsträning eller praktik. Målet därefter är anställning. Läs mer om En väg ut här.

 • Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med enheterna för arbetsmarknad och stöd- och försörjning i kommunerna Alingsås och Härryda beviljats medel från Leader Insjörike för projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga”. Projektet pågår från 1 oktober 2018 till 30 november 2020. Under projekttiden skall minst 100 personer få stöd. Projektets syfte är att ge den enskilde rätt stöd på vägen mot arbete/studier eller stöd för att få rätt hjälp från myndigheterna.

  Projektet vänder sig främst till personer som har försörjningsstöd och som är i behov av stöd och kunskap om sin arbetsförmåga.

  Projektet använder vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt kartlägga stödbehov. Samverkan med vården sker vid behov. För personer som behöver arbetsträna för att få förutsättningar att på sikt bli egenförsörjda ska stöd till detta erbjudas.

  Det är handläggare på enheten för stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

Paolo Marini

NULL

Enhetschef, Integration och Arbetsmarknad