Dubbla avgifter vid flytt till äldreboende

Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader.

Texten uppdaterad 2024-01-23

Du som flyttar från ett eget privat boende (ordinärt boende) till särskilt boende kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader. För att du ska kunna få ersättning krävs det att du inte äger ditt eget boende och att du har mindre än ett prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet. Eventuell utbetalning sker i efterskott.

Ekonomiadministratör

NULL