sv Swedish

Återansökan om ekonomiskt bistånd

För att förenkla handläggningsprocessen krävs inte längre några underlag, exempelvis räkningar och kontoutdrag, vid e-ansökan. Vid återansökan på pappersblankett ska underlag fortfarande lämnas in.

Texten uppdaterad 2022-08-10

Observera att du själv behöver redogöra för dina inkomster, inklusive swish, bankomatinsättning och överföringar från andras konton. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter i din ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till att du måste betala tillbaka pengar. Det kan även leda till polisanmälan. Slumpvisa stickprovskontroller kommer att ske och du behöver då lämna in relevanta handlingar. Din socialsekreterare kommer varje månad att göra en bedömning huruvida du har rätt till bistånd utifrån hur du har följt din arbetsplan. Du behöver därför fortfarande lämna in jobbsökarlistor, sjukintyg och liknande.

Återansökan om ekonomiskt bistånd

Telefontider

Handläggare
Måndag-fredag, kl 08.45-09.30
Måndag-torsdag, kl 15.00-15.30

Enhet Stöd och försörjning

NULL

Om du redan har en handläggare, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen