Återansökan om ekonomiskt bistånd

För att förenkla handläggningsprocessen behöver du inte längre lämna in räkningar och kontoutdrag när du gör en e-ansökan. Vid återansökan på pappersblankett ska dock dessa underlag fortfarande lämnas in.

Texten uppdaterad 2023-11-30

Observera att du själv behöver fylla i dina inkomster, inklusive swish, bankomatinsättning och överföringar från andras konton. Det är viktigt att all information i din ansökan stämmer. Att lämna fel uppgifter är olagligt och du kan få betala tillbaka pengar som du fått. Du kan även bli polisanmäld. Ibland sker det kontroller och då behöver du lämna in kontoutdrag för tre månader tillbaka

Din socialsekreterare kommer varje månad att bedöma om du har följt arbetsplanen och har rätt till bistånd. Du behöver därför fortfarande lämna in sådant som lista med sökta arbeten, läkarintyg och närvarolista från SFI. Även underlag för läkarbesök och medicin behöver lämnas in.

Återansökan om ekonomiskt bistånd

Telefontider

Handläggare
Måndag-fredag, kl 08.45-09.30
Måndag-torsdag, kl 15.00-15.30

Enhet stöd och försörjning

NULL

Om du redan har en handläggare, Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen