Järtas park

Järtas park genomgick en stor förändring 2019 som en del av stadens 400- årsjubileum samma år. En utgångspunkt var att skapa en park som väcker nyfikenhet för alla oavsett ålder och som är tillgänglig för så många som möjligt.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Kungsgatan 39 d

Parken nyöppnades i september 2019.

Temat för parken är förra sekelskiftet med en blinkning både till Alingsås textila historia och till stadens vackra trähusbebyggelse. Här kan du upptäcka den pittoreska Nygrens Gård i barnstorlek med inslag som café, bageri, karamellfabrik och stall. Här kan du också höra det porlande vattnet i dammen intill miniatyren av Stampens Kvarn. Båda platser kan du besöka under en vandring i Alingsås.

Pröva gärna vår hinderbana med knappnålar och tidstypisk gunga som ingredienser. Andra saker i parken är bland annat en paviljong utformad som ett lusthus, rullstolsgunga, trädkoja och dricksvattenpump.

Växter och offentlig konst

I gränsen mot Kungsgatan står en gammal mäktig pyramidek och mitt på gräsytan växer en stor blodlönn. I den södra delen av parken finns det körsbärsträd, alm och lind och längs Kungsgatan står en rad med rundoxlar. En bronsskulptur ”Lek med boll” som är tillverkad av Åke Thornblad pryder också parken.

Historia

1865 flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta från Stockholm till Alingsås och hyrde en lägenhet hos rådman Dickman i hans hus vid hörnet av Kungsgatan och Östra Ringgatan. Samma år som Järta flyttade in dör dock Dickman. Fredrik Rutger Järta köpte då boningshuset och Söfringelyckorna och inhägnade en privat liten parkliknande trädgård på tomten invid huset.

Vid sin död 1882 hade han testamenterat denna park till Alingsås stad ”med villkor att denna plats icke får bebyggas, utan skall behållas och vårdas såsom en liten plantering till prydnad för staden”.

Hur Järtas park såg ut under åren när Fredrik Rutger Järta skötte den vet vi inte. Men författaren Oskar von Knorring som besökte Alingsås 1885 ansåg att det då var en av stadens vackraste trädgårdar.

På 1890-talet användes platsen bland annat för idrottstävlingar. Parken naggades i kanten när man i början av 1900-talet ville ha boulevardliknande gator med trädplanteringar.

Järtas park har varit både hotad och förnyad under 1900-talet. I mitten av 1900-talet fanns det planer att göra en parkeringsplats av parken. Tack och lov blev det inget av de planerna.

Istället kunde vi år 2019, när Alingsås stad fyllde 400 år, inviga en nygammal park med hopp om att den kommer att vara till glädje för besökare i många år framöver.

Interna genvägar

Lekplatsen

Alingsås kommun