Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brunnsparken

Brunnsparken ligger nära stadskärnan och är en liten grön oas i en sänka i anslutning till Säveån. Där kan man njuta av närheten till prunkande växtlighet och porlande vatten.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Prästgårdsvägen

Området är sankt och en utmärkt miljö för fuktälskande växter.

Växter

Växter i parken Brunnsparken är uppbyggd kring en dubbel allé med alar. Området är sankt och en utmärkt miljö för fuktälskande växter. Även växter som föredrar lågt pH-värde trivs här, exempelvis rhododendron.

Vallarna som inramar parken har tidigare utgjort strandbrinkar. Här växer bland annat björk, alm, ask, hägg, al och lönn samt azaleor och rhododendron. I sydvästra delen av parken finns ett vattenfall som kantas av perenna blommor. I parkens centrala del finns även några lönnar, rönn, sälg och pil.

På försommaren blommar sköldbräcka och smörboll nere vid strandslingan och senare på sommaren går ståndsen i blom. Strutbräken som är en frodig ormbunke trivs också här.

Pausplats

Vid den östra dammen finns det en pausplats i form av en brygga. Där finns det möjlighet att komma närmare vattnet. I sluttningen längs med dammen breder ängsmark ut sig vilket gynnar den biologiska mångfalden. Platsen är en lämplig lektionsmiljö för skola och förskola.

Historia

Parken anlades under 1820-talet som promenadpark för brunnsgäster, som kom hit för att dricka det hälsosamma vattnet från en källa i parken.

Brunnsverksamheten pågick till 1860-talet. Brunnsbolaget upplöstes 1918, då parken öppnades för allmänheten.

Vattensystemet i parken påminner om att området en gång varit en slinga av Säveån. Under slutet av 1960-talet anlades vattenfall och planteringar som delvis finns kvar idag.

Park och natur

NULL