Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brunnsparken

Brunnsparken ligger nära stadskärnan och är en liten grön oas i en sänka i anslutning till Säveån. Där kan man njuta av närheten till prunkande växtlighet och porlande vatten.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Prästgårdsvägen

Området är sankt och en utmärkt miljö för fuktälskande växter.

Växter

Växter i parken Brunnsparken är uppbyggd kring en dubbel allé med alar. Området är sankt och en utmärkt miljö för fuktälskande växter. Även växter som föredrar lågt pH-värde trivs här, exempelvis rhododendron.

Vallarna som inramar parken har tidigare utgjort strandbrinkar. Här växer bland annat björk, alm, ask, hägg, al och lönn samt azaleor och rhododendron. I sydvästra delen av parken finns ett vattenfall som kantas av perenna blommor. I parkens centrala del finns även några lönnar, rönn, sälg och pil.

På försommaren blommar sköldbräcka och smörboll nere vid strandslingan och senare på sommaren går ståndsen i blom. Strutbräken som är en frodig ormbunke trivs också här.

Pausplats

Vid den östra dammen finns det en pausplats i form av en brygga. Där finns det möjlighet att komma närmare vattnet. I sluttningen längs med dammen breder ängsmark ut sig vilket gynnar den biologiska mångfalden. Platsen är en lämplig lektionsmiljö för skola och förskola.

Historia

Parken anlades under 1820-talet som promenadpark för brunnsgäster, som kom hit för att dricka det hälsosamma vattnet från en källa i parken.

Brunnsverksamheten pågick till 1860-talet. Brunnsbolaget upplöstes 1918, då parken öppnades för allmänheten.

Vattensystemet i parken påminner om att området en gång varit en slinga av Säveån. Under slutet av 1960-talet anlades vattenfall och planteringar som delvis finns kvar idag.

Park och natur

NULL