1 Driftstörningar

Lilla torget

Båda torgen och en del omgivande gator byggdes om år 2002-03. Lilla- och Stora torget fick då en enhetlig inramning av oxel, Sorbus intermedia.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Växter och offentlig konst

Ner mot ån vetter en bred trappa av granit som flankeras av planteringar på ömse sidor. Blomsterlökar som sätts på hösten, fyller rabatterna med sin prakt från tidig vår. Dessa ersätts senare av kommunens sommarblomsplanteringar. Trappan kom till vid ombyggnaden som slutfördes 2003 och används flitigt av alingsåsbor och besökare soliga dagar. I Lilla torgets nordöstra hörn ligger ”Speakers corner” som invigdes 2004. Tanken är att detta ska ses som en mötesplats som uppmuntrar till samtal, diskussion och dialog. Den offentliga konsten på talarpodiet är gjord av keramikern Åsa Berndtsson. Precis intill står en bronsbyst av industrimannen Charles Hill som startade Alingsås Bomullsväfveri 1862. Bysten placerades här i samband med att torgen invigdes hösten 2002.

Historia

På 1750-talet tillkom Lilla torget som plats men iordningsställdes inte förrän på 1860-talet. Ursprungligen var det en sankmark intill Lillån. Torget var uppställningsplats för bussar till den omgivande landsbygden fram till 1965, då det byggdes om. Varje onsdag och lördag är det torghandel på Lilla torget.

Alingsås kommun