Lillån

Idag kan man följa Lillån hela vägen från sjön Gerdsken fram till där den mynnar ut i Säveån. Platsen där Lillån mynnar ut i Säveån heter Lugnet.

Texten uppdaterad 2023-06-30

Växter längs ån

Träd som växer utmed ån längs Södra Ringgatan, Färgaregatan och Norra Strömgatan är bland annat lind, lönn, hästkastanj och hybridalm – Ulmus x hollandica ’Lobel’. I åkröken (vid korsningen Färgaregatan och Norra Strömgatan) finns en plantering med sittplatser, här blommar bland annat tidlösa (liknar krokus) på hösten. Innan Lillån mynnar ut i Säveån passerar du Pumphuset, en byggnad i tegel där det pumpades dricksvatten från en brunn till alingsåsarna för över hundra år sedan.

Historia

Lillåns egentliga namn är Gerdska ström. Fram till början av 1700-talet slingrade sig ån fram mellan dyiga stränder. Stensättningen och rätningen av Lillån utfördes troligen mellan 1726 och 1737.

Ån har haft stor betydelse för stadslivet. Arkivkällorna berättar hur kvinnorna tvättat i ån, hur barnen metat mört och familjerna vintertid gått till ån för att mata änderna. Ån användes tyvärr länge till att forsla bort stadens avfall då flera avloppsledningar hade sitt utlopp direkt i ån. Längre tillbaka har ån sannolikt haft stor betydelse som transportled.

Alingsås kommun