1 Driftstörningar

Park Decum i Stadsskogen

I huvudsak består parken av den skogsklädda västersluttningen med lekplats, samlingsyta och en huskuliss. Resten av platsen är naturmark och de anlagda platserna är välanpassade inslag i naturen. Parken har en kuperad terräng med en höjdskillnad på cirka 18 meter.

Texten uppdaterad 2020-06-25

Grankullegatan 40 b

I öster finns sittlådor av trä ut i terrängen.

Parken har lekplats och en samlingsplats med boulebana, grillplats och sittplatser. Det finns tre entréer till parken. Dessa är markerade med rödmålade stolpar. Gångvägarna från parkeringsplatserna är två meter breda och belagda med stenmjöl.

Från den nordöstra entrén slingrar sig en smalare stig ner till samlingsplatsen som är parkens hjärta. I huvudsak består parken av den skogsklädda västersluttningen med lekplats, samlingsyta och en huskuliss. Resten av platsen är naturmark och de anlagda platserna är välanpassade inslag i naturen. Parken har en kuperad terräng med en höjdskillnad på cirka 18 meter.

Samlingsplats

Samlingsplatsen lämpar sig väl för sällskap, skolklasser, föreningsverksamhet och spontana uppträdanden, sagostunder, boulespel och fikapauser. Platsen har byggts upp med hjälp av rester från Villa Decums gamla husgrund. Stenarna har återanvänts som stödmurar, på så sätt finns en historisk koppling till vad som en gång funnits.

I den sydöstra delen, uppe på en höjd, har en huskuliss byggts upp av lärkträ bestående av dörr och två fönster. ”Huset” är möblerad med bord och fyra stolar i barnmodell. I öster finns sittlådor av trä ut i terrängen. Dessa har anpassats efter sluttningen och är tillräckligt stora för att även kunna användas för picknick. I närheten finns en grill samt soffa och bord. Parkens belysning är anpassad så att man tryggt kan passera genom parken och att lekplatsen kan användas även kvällstid samt för att skapa en konstnärlig effekt.

Lekplatsen är anpassad till skogsmiljön Lekplatsen består av sandlåda, en stor kompisgunga, en gungställning med vanliga gungsitsar, två gungdjur och en klätterställning. Dessutom finns en rutschkana i terrängen i sluttningen ovanför lekplatsen. Lekutrustningen är vald för att smälta in i miljön. Därför är exempelvis gungställningarnas stolpar av omålat lärkträ och sandlådans kanter är tillverkade träslaget robinia.

Växtlighet

Den befintliga naturen med bland annat ek, bok, gran och tall kompletteras med buskar som exempelvis hassel, häggmispel och skogskornell. Dessa finns vid entréerna och längs den norra tomtgränsen. Utmed Grankullegatan är lekplatsen inramad av en lägre häck av björkspirea och aronia.

Interna genvägar

Lekplatsen

Alingsås kommun