Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brunnshusallén

När du är på väg till Brunnsparken från Norra Ringgatan går du genom Brunnshusallén.

Texten uppdaterad 2020-07-27

Brunnshusallén


Träd

Brunnshusallén totalrestaurerades 1996. Då planterades nya träd för att bilda en blandallé bestående av skogslönn, dubbelblommande hästkastanj, rödek och alm. En blandallé innebär att det är olika sorters träd som ingår, och inte bara en art som vi är mer vana vid att se idag. Precis innan du går in i Brunnsparken passerar du det gamla Brunnshuset.

Historia

Allén planterades i samband med byggnationen av Brunnshuset. Gamla foton visar att allén, som var en blandallé, gick över öppna fält.

Park och natur

NULL