sv Swedish

Museiparken

Museiparken ligger centralt i Alingsås intill Lilla torget och museet och är en uppskattad plats för gemenskap och en stunds vila. Det är flera som väljer att ta med sig en kopp kaffe eller sin lunch till parken.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Bankgatan 3

Museiparken är en uppskattad plats för en stunds vila.

Växter och utsmyckning

Parken kantas mot omgivande gator av stora hästkastanjer, häckar av avenbok och idegran. I norra delen av parken finns blomsterrabatter, med lökväxter och sommarblommor som varierar från år till år. I parkens mittparti finns en korsgång planterad. Mitt i denna står Erik Grates bronsskulptur ”Våren”.

Historia

Alströmerska magasinet byggdes på 1730-talet, av Jonas Alströmer, som magasin för manufakturverkets varor. På 1890-talet användes byggnaden som mejeri. År 1920 inrymdes det Adelsköldska folkbiblioteket och 1928 slog Alingsås museum upp portarna.

I kvarterets nordvästra hörn låg Roempkes villa, vars privata trädgård låg där museiparken ligger nu. Staden förvärvade 1917 kvarteret med Alströmerska magasinet och villan. Villan revs 1938.

Museiparken är allmän park sedan mitten av 1920-talet. Den ställdes i ordning i samband med att museet inrättades. Parken var då en så kallad finpark med rosrabatter och sommarblommor.

Museiparken byggdes om 1951-52 till följd av familjen Molanders konstdonation till Alingsås stad 1947. Skulpturen ”Våren” placerades då intill en liten fontän i den norra delen av parken, innan den blev flyttad och placerad mitt i parken där den fortfarande står.

Kuriosa

Stadens spöpåle stod i ett av de södra hörnen på 1700-talet. Här pryglades stadens dömda brottslingar offentligt. Den flyttades 1779 till Lilla torget där den stod tills det offentliga kroppsstraffen avskaffades 1855.

Park och natur

NULL