1 Driftstörningar

Museiparken

Intill Alingsås museum ligger Museiparken som är stadskärnans prydnadspark och gröna oas. Här finns möjligheter till kulturella upplevelser, till möten mellan människor och till att äta sin lunch på någon av parkens många soffor.

Texten uppdaterad 2023-08-28

Bankgatan 3

Alingsås museum och Museiparken

År 2023 genomgick Museiparken en omgestaltning med syftet att bli en grön och tillgänglig målpunkt för kultur, historia och evenemang i stadskärnan. Parken har öppnats upp med en ny parkentré i sydöstra hörnet, med stolpar, staket och mässingsbokstäver. Inspirationen är hämtad från ett liknande staket som fanns på samma plats i parken för 100 år sedan. Staketet är målat med linoljefärg i kulturkulörer. Även Alingsås museum har fått ett nytt yttre entréparti med ramper och räcken.

Scenen används för kulturella evenemang i parken och för att stärka kopplingen mellan museipark, museum och kulturhus. Scenen är utrustad med belysning, ramp och räcken.

I samband med omgestaltningen har mycket ny belysning tillkommit för att främja en vacker, trivsam och trygg park dygnet runt.

Planteringar och växter

Museiparken är ett grönt dekorativt smycke i stadskärnan, en prydnadspark med flertalet perenna planteringar samt träd och buskar. I parkens rabatter återfinns bland annat stjärnflocka, akleja, näva, hakonegräs, diamantrör, alunrot, pion, violruta, myskmalva, prydnadslök och höstanemon. På våren pryds parken av snödroppe, krokus, pärlhyacint, stjärnhyacint, narciss, kejsarkrona och tulpan.

I planteringarna kring skulpturen Våren är vårblommande växter fokus som en hyllning till henne. Här återfinns stjärnmagnolia, nejlikrot, rabattiris, näva och flertalet vårlökar.

Framför museibyggnaden finns två museala planteringar, där ambitionen är att annuella växter knutna till stadens historia ska planteras varje säsong.

Parken kantas mot omgivande gator av stora hästkastanjer och häckar av avenbok.

Offentlig konst

I parkens nordöstra del står bronsskulpturen Våren av Eric Grate (1896–1983). Skulpturen skänktes till staden 1949 av direktör Oskar Molander och disponent Carl-Axel Molander, ägare av KABOM textilmanufaktur i Alingsås. 1952 placerades den i Museiparken där fontän och rikliga blomsterplanteringar anlades efter konstnärens instruktioner. Skulpturen står med ansiktet vänt mot solen och väntar in ljuset och våren.

Historia

Alströmerska magasinet byggdes på 1730-talet, av Jonas Alströmer, som magasin för manufakturverkets varor. På 1890-talet användes byggnaden som mejeri. År 1920 inrymdes det Adelsköldska folkbiblioteket och 1928 slog Alingsås museum upp portarna.

I kvarterets nordvästra hörn låg Roempkes villa, vars privata trädgård låg där museiparken ligger nu. Staden förvärvade 1917 kvarteret med Alströmerska magasinet och villan. Villan revs 1938.

Museiparken är allmän park sedan mitten av 1920-talet. Den ställdes i ordning i samband med att museet inrättades. Parken var då en finpark med rosrabatter och sommarblommor.

Museiparken byggdes om 1951–52 till följd av familjen Molanders konstdonation till Alingsås stad 1947. Skulpturen Våren placerades då intill en liten fontän i den norra delen av parken.

Kuriosa

Stadens spöpåle stod i ett av de södra hörnen på 1700-talet. Här pryglades stadens dömda brottslingar offentligt. Den flyttades 1779 till Lilla torget där den stod tills det offentliga kroppsstraffet avskaffades 1855.

Alingsås kommun