Stora torget

Torget är omgivet av kulturhistoriskt intressanta byggnader, däribland det rosa huset på torgets västra sida som är Alingsås rådhus och Hedéns länga som sträcker sig längs torgets östra sida.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Växter och offentlig konst

Bysten av Alströmer invigdes 2 juni 1905. Den är uppförd av Aron Sandberg. Initiativtagare till statyns tillkomst var landsfiskal Gustav Nilsson och den dåtida ägaren av Nolhaga slott, Claes Adelsköld.
De startade en insamling som bekostade statyn. Nedanför statyn växer vår- och sommarblommor samt på ömse sidor om trappan som vetter mot Lillån.

Sydost om Stora torget, på hörnan, låg en trädgård tillhörande kv. Kronan. Här finns idag ”Kattparken” med sittmöjligheter intill prydnadsaplar och blomsterrabatter. Även denna gjordes om 2002.

Historia

På Stora torget låg stadens marknadsplats. När Linné besökte Alingsås 1746 skrev han att gator och torg var raka, fina och stensatta. Av detta kan man anta att Stora torget redan då var stensatt. Fattighjonen hade till uppgift att rensa ogräs mellan stenarna.

Alingsås kommun