Åmanska parken

Åmanska parken ligger centralt vid hotellet, järnvägsstationen, Kulturhuset med bibliotek och Estrad Alingsås. Det är en mötesplats, med vackra karaktärsträd, planteringar, effektbelysning och öppna stråk.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Många perenner smyckar parken.

Växter och offentlig konst

I parken finns ett antal trädarter representerade. Några exempel är alm, lind, hästkastanj, kaukasisk vingnöt, skogsek och ginkgo. Sedan julen 2015 står en hjort i parken, den påminner om Alingsås stadsvapen och är belyst vintertid. Myrtentry är planterat runt den.

Historia

Parken var en privat trädgård innan den blev en del av Alingsås busstation. I början av 1990-talet flyttades busstationen från denna plats till väster om järnvägsstationen. Åmanska parken invigdes i samband med Lights in Alingsås 2013 efter en omfattande ombyggnation och fick då sitt nya namn. Parken kallades tidigare Hotellparken.

Kvarteret Bandvävaren, som ligger intill parken, ägdes från 1860-talet till 1950-talet av en familj som hette Åman. De ägde även grönområdet i söder, nuvarande Åmanska parken, som i folkmun då kallades Åmans park.

Alingsås kommun