sv Swedish

Åmanska parken

Åmanska parken ligger centralt vid hotellet, järnvägsstationen, Kulturhuset med bibliotek och Estrad Alingsås. Det är en mötesplats, med vackra karaktärsträd, planteringar, effektbelysning och öppna stråk.

Texten uppdaterad 2020-06-25

Många perenner smyckar parken.

Växter och utsmyckning

I parken finns ett antal trädarter representerade. Några exempel är alm, lind, hästkastanj, kaukasisk vingnöt, skogsek och ginkgo. Sedan julen 2015 står en utsmyckning i form av en hjort i parken, den påminner om Alingsås stadsvapen och är belyst vintertid. Myrtentry är planterat runt den.

Historia

Parken var en privat trädgård innan den blev en del av Alingsås busstation. I början av 1990-talet flyttades busstationen från denna plats till väster om järnvägsstationen. Åmanska parken invigdes i samband med Lights in Alingsås 2013 efter en omfattande ombyggnation och fick då sitt nya namn. Parken kallades tidigare Hotellparken.

Kvarteret Bandvävaren, som ligger intill parken, ägdes från 1860-talet till 1950-talet av en familj som hette Åman. De ägde även grönområdet i söder, nuvarande Åmanska parken, som i folkmun då kallades Åmans park.

Park och natur

NULL