Plantaget

Plantaget är en av Alingsås stadsparker och ligger precis norr om stadskärnan. Eftersom den lummiga parken ligger väldigt nära stadskärnan så är det är det en uppskattad plats för motion, rekreation och återhämtning.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Nordenskiöldsgatan 21

Många av växterna är valda för att ge bra föda åt bin, fjärilar och insekter.

Växter och offentlig konst

Plantagets stora vackra träd består främst av bok. Mitt i parken finns en öppen plats som kantas av perennrabatter med idegranshäckar som fondvägg. Mitt på denna plats finns en fontän som är gjord av stenhuggare Linkas från Alingsås. Här finns också ett schackspeI.

I norra delen av parken finns Solhörnan med ett litet lusthus, så kallad gazebo och konstverket ”Solstrålen”. Solhörnan anlades 1994. Många av växterna i Plantaget är valda för att de innehåller mycket nektar och pollen, de ger bra föda till pollinerarna. Växterna i rabatterna är valda med tanke på att planteringen har en lång blomtid vilket ger föda åt pollinerarna under en längre period.

Flera olika arter av björk finns planterade i området öster om schackspelet, bland annat himalaya- och kopparbjörk. Även Sveriges riksträd, ornäsbjörken, Betula pendula ´Dalecarlica´ finner man här. Stora exemplar av europeisk lärk, Larix decidua finns i parken (blant annat norr om Solhörnan) samt olika arter av lönn såsom ask-, koppar-, tysk- och silverlönn. Bland de mera ovanliga trädarterna återfinns katsura och ginkgo.

Vid Plantagets huvudentré mot Nolhagagatan finns en sommarblomsrabatt som varje år planeras och planteras av någon inbjuden gäst. Först ut var Varbergs kommun med sina berömda kaktusar 1996.

I anslutning till gästplanteringen finns konstnärligt utförda informationstavlor om Plantagets historia. I parkens östra del ligger en lekplats, som är värd ett besök även när det blivit mörkt då den är upplyst i olika färger.

Nere längs Säveån finns en upprustad gångväg som går mellan Plantagebron och Nolhagabron via den så kallade bryggpromenaden.

Historia

Då Alingsås fick stadsprivilegier 1619 var Plantaget en del av ett område, som kallades Hönegärdet. Markområdet låg norr om staden och begränsades åt norr av Säveån. Under Alströmers tid (1685-1761) odlades här tobak. 1832 kallades området ”Tobaksplantage” i lantmäterihandlingarna. Färgväxter odlades på den yta där Stadskyrkogården ligger idag och den kallades då för Lilla Plantaget. Ordet plantage är franskt och betyder odling eller plantering.

Fredrik Rutger Järta donerade Plantaget till Alingsås stad år 1882. Järtas vilja var att parken skulle avsättas för stadsborna att promenera och förlusta sig i.

1904 byggdes Epidemisjukhuset i parkens östra del. Byggnaden fungerar idag som vandrarhem.

Dagens Plantage med gångvägar, stora träd och vattenkonst är vad som kvarstår av den park, som tillkom under 1920-40-talet. På den tiden fanns här både musikpaviljong och uteservering.

Parken återinvigdes 1996 efter ett par års restaurering.

Kuriosa

På gräsytan söder om Nolhagagatan, sydväst om Plantagets huvudentré, står en bok med ett hål genom stammen. Förr trodde man att det gick att rädda barn från engelska sjukan, om man torsdagsnätter när månen stod i ny drog dem genom detta hål.

Interna genvägar

Lekplatsen

Alingsås kommun