Skicka ansökan eller anmälan

När du har alla uppgifter som gör din ansökan/anmälan komplett är det dags att skicka in den. Det gör du via vår e-tjänst eller via blankett. De filer du bifogar ska vara i PDF-format och skickas som separata filer. Ta gärna hjälp av våra checklistor så är det enklare att göra rätt när du ansöker/anmäler.

Texten uppdaterad 2023-01-09

Om du är osäker på om ditt ärende kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att mejla bygglov@alingsas.se eller kontakta oss på bygglovstelefonen.

Din e-postadress är viktig

Se till att ange en e-postadress som du regelbundet läser av. Skriftliga meddelanden under processen kommer att skickas dit.

Handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan

Med din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. Läs under Förberedelser vilka ritningar som ska skickas med. När handlingarna kommer till oss granskas de, och handläggaren hör av sig om det krävs ytterligare kompletteringar.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Läs mer under Förberedelser vad det innebär, där finns även exempelritningar och checklista till vägledning när du ska göra din bygglovsansökan.

Dags att skicka in ansökan/anmälan

Välkommen att använda våra e-tjänster. När du ansöker/anmäler via en e-tjänst så behöver du inte underteckna din ansökan, eftersom du legitimerar dig med BankID.

E-tjänsten Ansökan om bygglov

I denna e-tjänst kan du ansöka om eller anmäla alla dina tänkta byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

E-tjänsten Komplettera ditt pågående byggärende

Denna e-tjänst använder du när du behöver komplettera ditt pågående byggärende.

Om du mejlar, postar eller lämnar in din ansökan

Om du inte har möjlighet att använda våra e-tjänster kan du välja att mejla, posta eller lämna in din ansökningsblankett tillsammans med dina handlingar.

Mejladress:

Skriv ut, fyll i och skriv under ansökningsblanketten, skanna in och mejla den tillsammans med övriga handlingar till:

bygglov@alingsas.se

Postadress:

Skriv ut, fyll i och skriv under ansökningsblanketten och posta tillsammans med övriga handlingar till:

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten
441 81 Alingsås

Lämna här:

Det går också bra att lämna in din underskrivna ansökan tillsammans med handlingar i brevinkastet i entrén på Sveagatan 12.

E-tjänster/blanketter

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen