Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skicka ansökan eller anmälan

När du har alla uppgifter som gör din ansökan/anmälan komplett är det dags att skicka in den. Det gör du via vår e-tjänst eller via blankett. De filer du bifogar ska vara i PDF-format och skickas som separata filer.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Om du är osäker på om ditt ärende kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att mejla samhallsbyggnad@alingsas.se eller kontakta oss på bygglovstelefonen.

Din e-postadress är viktig

Se till att ange en e-postadress som du regelbundet läser av. Skriftliga meddelanden under processen kommer att skickas dit.

Handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan

Med din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. Läs under Förberedelser vilka ritningar som ska skickas med. När handlingarna kommer till oss granskas de, och handläggaren hör av sig om det krävs ytterligare kompletteringar.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Läs mer under Förberedelser vad det innebär, där finns även exempelritningar och checklista till vägledning när du ska göra din bygglovsansökan.

Skicka in ansökan/anmälan eller lämna in kompletteringar

Skicka detta via e-post till:

samhallsbyggnad@alingsas.se

Eller skicka handlingar via brev till:

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret, bygglovsenheten
441 81 Alingsås

Det går också bra att lämna handlingar i brevinkastet i entrén på Sveagatan 12.

E-tjänst ansökan bygglov

E-tjänsten använder du när du ansöker om bygglov för:

  • En eller tvåbostadshus
  • Flerbostadhus
  • Fritidshus
  • Kontorsbyggnad
  • Industri- eller lagerbyggnad
  • Handelslokal

Notera att e-tjänsten inte gäller för anmälan eller kompletteringar.

E-tjänst kompletteringar

Denna e-tjänst använder du behöver komplettera ditt pågående byggärende.

E-tjänster/blanketter

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret