1 Driftstörningar

Bygglov eller anmälan

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Texten uppdaterad 2020-03-10

  • Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har.

    Bygga inom detaljplan

  • Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

    Bygga utanför detaljplan

  • I detaljplanen finns information om vad som gäller för byggande i ditt område. Här anges bland annat vad fastigheten får användas till, hur stort och högt du får bygga m.m. Ligger din fastighet inom detaljplanerat område behöver du alltså ta hänsyn till det. Om det du har tänkt bygga helt överensstämmer med gällande detaljplan kommer handläggningen av ditt ärende att gå fortare. Undrar du om din fastighet ligger inom detaljplan så kan du söka i kommunens webbkarta. Om du behöver hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

    Så här söker du detaljplaner i webbkartan

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten