Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan

Vissa byggprojekt ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden genom en så kallad anmälan. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden.

Texten uppdaterad 2020-03-10

Anmälan gör du för installationer liksom för inre förändringar i en byggnad. Exempel kan vara installation av en eldstad och eller rökkanal, ändring av bärande delar eller installation eller ändring av VA eller ventilation.

Även ändring av byggnadens planlösning kräver en anmälan liksom rivning av byggnad som inte kräver lov.

Mer information

Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida.

Interna genvägar

Bygglov eller anmälan

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten