Anmälan

Vissa byggprojekt ska anmälas till bygg- och miljönämnden genom en så kallad anmälan. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2023-01-23

Anmälan gör du för installationer liksom för inre förändringar i en byggnad. Exempel kan vara installation av en eldstad och eller rökkanal, ändring av bärande delar eller installation eller ändring av VA eller ventilation.

Även ändring av byggnadens planlösning kräver en anmälan liksom rivning av byggnad som inte kräver lov.

Mer information

Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida.

E-tjänster och blanketter

Interna genvägar

Bygglov eller anmälan

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten