Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan

Vissa byggprojekt ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden genom en så kallad anmälan. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden.

Texten uppdaterad 2020-03-10

Anmälan gör du för installationer liksom för inre förändringar i en byggnad. Exempel kan vara installation av en eldstad och eller rökkanal, ändring av bärande delar eller installation eller ändring av VA eller ventilation.

Även ändring av byggnadens planlösning kräver en anmälan liksom rivning av byggnad som inte kräver lov.

Mer information

Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida.

Interna genvägar

Bygglov eller anmälan

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten