Bygga utanför detaljplan

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

Texten uppdaterad 2020-03-31

Gällande översiktsplan

Läs mer om gällande översiktsplan

Förhandbesked

Om du vill bygga nytt i ett område som saknar detaljplan, kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet ger dig möjlighet att undvika onödig projektering, ifall det visar sig vara svårt att få bygglov för dina byggplaner.

Läs mer om förhandsbesked

Plangränser

Du kan se om din fastighet omfattas av detaljplan via plangränser i webbkartan.

Så här söker du detaljplaner i webbkartan

Om du behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten