Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga inom detaljplan

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2020-03-31

I Alingsås kommun är det främst tätorterna och större fritidshusområden som omfattas av detaljplaner. Du kan se om din fastighet omfattas av detaljplan via plangränser i webbkartan nedan.

Detta innehåller en detaljplan

En detaljplan består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning. Äldre detaljplaner, så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, har oftast planbestämmelser i ett separat dokument.

Ofta ingår även illustrationskarta, gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Även utredningar som ligger till grund för detaljplanen som geoteknisk utredning, trafikutredning, bullerutredning, arkeologisk utredning och antikvarisk-teknisk konsekvensutredning kan ingå beroende på planområdets förutsättningar.

Plangränser

Om du behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

Så här söker du detaljplaner i webbkartan

Läs mer om detaljplaner och planprocessen

Bygglovstelefonen har sommartider från vecka 25

NULL

Vecka 25-29 och 31-33 måndagar och onsdagar kl. 09-00-11.00. Vecka 30 kommer det vara helt stängt. Vecka 34 har vi öppet som vanligt igen, måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten