Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga inom detaljplan

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2020-03-31

I Alingsås kommun är det främst tätorterna och större fritidshusområden som omfattas av detaljplaner. Du kan se om din fastighet omfattas av detaljplan via plangränser i webbkartan nedan.

Detta innehåller en detaljplan

En detaljplan består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning. Äldre detaljplaner, så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, har oftast planbestämmelser i ett separat dokument.

Ofta ingår även illustrationskarta, gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Även utredningar som ligger till grund för detaljplanen som geoteknisk utredning, trafikutredning, bullerutredning, arkeologisk utredning och antikvarisk-teknisk konsekvensutredning kan ingå beroende på planområdets förutsättningar.

Plangränser

Om du behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

Så här söker du detaljplaner i webbkartan

Läs mer om detaljplaner och planprocessen

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten