Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga nytt, ändra eller riva

Just nu är personalläget ansträngt på grund av covid-19 och det finns risk för väntetid. Vi vill passa på att uppmuntra till att använda våra e-tjänster när det gäller ansökan och anmälan. Skicka in din ansökan på den rosa knappen.

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då har du kommit rätt. Här finns information om när du behöver söka lov eller göra en anmälan, hur bygglovsprocessen går till och vad det kostar. 

Tänk på att skicka en komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Läs gärna under förberedelser inför ansökan/anmälan om vilka handlingar som behövs när du gör en ansökan/anmälan.

E-tjänster Bygga, nytt, ändra eller riva

Med hjälp av dessa e-tjänster/blanketter kan du ansöka/anmäla när du ska bygga nytt, ändra eller riva något samt beställa karttjänster. Om du behöver komplettera ditt pågående byggärende så har du en e-tjänst för det här. Här finns också checklista och exempelritningar.

Vanliga frågor inom bygglov

 • För att få status på ditt ärende kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på bygglov@alingsas.se

  OBS!  Ange alltid vilket ärende det gäller, med fastighetsbeteckning och ärendenummer.

 • En anmälan tar i normalfallet upp till 4 veckor att handlägga, medan ett bygglov kan ta upp till 10, i vissa fall 20 veckor. Du ska normalt få ett beslut om bygglov inom tio veckor från att vi fått in en komplett ansökan från dig. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi att begära komplettering. De tio veckorna räknas sedan från den dag då du lämnat in kompletteringen. I vissa fall får handläggningstiden för ett beslut om bygglov förlängas med ytterligare tio veckor, så att handläggningstiden kan bli totalt 20 veckor.

  Handläggningstider och avgifter

 • För att underlätta för alla hemmafixare att göra rätt har Boverket tagit fram en sida som underlättar för dig som planerar ett byggprojekt. Där får du information om vilka regler som gäller för olika byggnadsåtgärder.

  Till Boverkets hemsida.

 • Vad just ditt ärende kostar kan vara svårt att svara på, eftersom det beror på flera olika faktorer, såsom storlek och omfattning.

  Handläggningstider och avgifter

Kontaktinformation

För att få svar på specifika frågor erbjuder vi dessa kontaktvägar.

För allmän rådgivning inom bygglovsfrågor är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

Behöver du fördjupad rådgivning går det bra att boka mötestid med en bygglovshandläggare via vår e-tjänst eller genom bygglovstelefonen.

Har du ett pågående bygglovsärende kan du kontakta din handläggare. Tänk på att ha fastighetsbeteckning eller ärendenummer till hand.

Cheferna ansvarar för verksamheterna.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten

Sophia Cohen

NULL

Enhetschef bygglov, Bygglovsenheten

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning