1 Driftstörningar

Kommunalt vatten och avlopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp. Vi dricker samma vatten som tidigare generationer före oss drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Här kan du läsa dels allmän information om vatten samt om kommunalt vatten och avlopp.

E-tjänster vatten och avlopp

Inga nyheter

Kontaktinformation

Kommunalt vatten och avlopp sköts av VA-avdelningen medan miljöenheten har hand om enskilda anläggningar. Avdelningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret eller så hittar du kontaktuppgifter till handläggarna längre ned på sidan.

Lovisa Björnsdotter

NULL

Avdelningschef , VA-avdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen