Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarundersökning

Alingsås deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning, där kommunens invånare får tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Texten uppdaterad 2020-11-19

I undersökningen betygsätts kommunen inom följande tre huvudområden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI)
  • Kommunens verksamheter (NMI)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun (NII)

Medborgarundersökningen genomförs under hösten varje år. SCB skickar ut enkäten till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 18-84 år. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som ”icke godkända”.

Undersökningen är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Det innebär att resultatet av undersökningen bör analyseras ihop med andra resultatmått.

Resultat i Alingsås

Alingsås får högst betyg inom området Nöjd Regionindex, kommunen som en plats att leva och bo på. Alingsås har här ett högre resultat jämfört med genomsnittet i andra kommuner. För betygen Nöjd Medborgarindex och Nöjd Inflytandeindex är Alingsås betyg inte säkerställt varken högre eller lägre än genomsnittet.

De enskilda områden som fått högre betyg är gymnasieskolan, arbetsmöjligheter, vatten och avlopp, gator och vägar, fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och kommunikationer.

De områden som fått lägre betyg är tillgång till bostäder, bemötande och tillgänglighet, förskolan och kontaktmöjligheter.

Index 2014 2015 2016 201720182019
Nöjd Regionindex
(NRI) – Alingsås
68 6867666263
Nöjd Regionindex
(NRI) – alla kommuner
616060606259
Nöjd Medborgarindex
(NMI) – Alingsås
595959575254
Nöjd Medborgarindex
(NMI) – Alla kommuner
555454555653
Nöjd Inflytandeindex
(NII) – Alingsås
424343413738
Nöjd Inflytandeindex
(NII) – Alla kommuner
414040404239

Lisa Forsaeus

NULL

Verksamhetscontroller, Controllerenheten