Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarundersökning

Alingsås deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning, där kommunens invånare får tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Texten uppdaterad 2021-11-22

I undersökningen betygsätts kommunen inom följande tre huvudområden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI)
  • Kommunens verksamheter (NMI)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun (NII)

Medborgarundersökningen genomförs under hösten varje år. SCB skickar ut enkäten till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 18-84 år. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som ”icke godkända”.

Undersökningen är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Det innebär att resultatet av undersökningen bör analyseras ihop med andra resultatmått.

Resultat i Alingsås

Alingsås får högst betyg inom området Nöjd Regionindex, kommunen som en plats att leva och bo på. Alingsås har här ett högre resultat jämfört med genomsnittet i andra kommuner. För betygen Nöjd Medborgarindex och Nöjd Inflytandeindex är Alingsås betyg inte säkerställt varken högre eller lägre än genomsnittet.

De enskilda områden som fått högre betyg än i genomsnitt för alla kommuner är grundskolan, gymnasieskolan, arbetsmöjligheter, äldreomsorgen, vatten och avlopp, gator och vägar, räddningstjänsten, fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, trygghet, kommersiellt utbud och kommunikationer.

Inga områden i årets undersökning har fått säkerställt lägre betyg än i genomsnitt för alla kommuner.

Index 2016 201720182019 2020
Nöjd Regionindex
(NRI) – Alingsås
6766626366
Nöjd Regionindex
(NRI) – alla kommuner
6060625960
Nöjd Medborgarindex
(NMI) – Alingsås
5957525457
Nöjd Medborgarindex
(NMI) – Alla kommuner
5455565355
Nöjd Inflytandeindex
(NII) – Alingsås
4341373840
Nöjd Inflytandeindex
(NII) – Alla kommuner
4040423940

Lisa Forsaeus

NULL

Verksamhetscontroller, Controllerenheten