Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

Här hittar du information om kommunens resultat och kvalitet inom olika områden. Du hittar även information om hur kommunen styrs och utvecklas. Nedan finner du även kommunens kvalitetsstrategi, beslutad i kommunfullmäktige 2016. Den är tillsammans med kommunens styrmodell utgångspunkt för det gemensamma kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen