Kvalitet och utveckling

Här hittar du information om kommunens resultat och kvalitet inom olika områden. Du hittar även information om hur kommunen styrs och utvecklas. Nedan finner du även kommunens kvalitetsstrategi, beslutad i kommunfullmäktige 2016. Den är tillsammans med kommunens styrmodell utgångspunkt för det gemensamma kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomienheten